summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 7.0.0HEADmasterMichał Górny2019-02-142-0/+179
* dev-binpkg/pypy: Bump to 7.0.0Michał Górny2019-02-142-0/+209
* sys-devel/ccattr: Remove obsolete projectMichał Górny2018-11-012-55/+0
* dev-libs/libcopyfile: Remove consumer-free libraryMichał Górny2018-11-012-65/+0
* sci-libs/libh2oboost: Remove old live ebuildMichał Górny2018-05-162-50/+0
* dev-binpkg/pypy3: Add 6.0.0Michał Górny2018-04-262-0/+200
* dev-binpkg/pypy: Add 6.0.0Michał Górny2018-04-262-0/+209
* dev-binpkg/pypy3: RemanifestMichał Górny2018-04-261-8/+8
* dev-binpkg/pypy: RemanifestMichał Górny2018-04-261-13/+13
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.10.1Michał Górny2018-01-142-0/+200
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.10.0Michał Górny2017-12-272-0/+200
* dev-binpkg/pypy: Bump to 5.10.0Michał Górny2017-12-272-0/+209
* dev-binpkg/pypy: Support LibreSSL buildsMichał Górny2017-11-121-3/+4
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.9.0Michał Górny2017-10-083-0/+212
* dev-binpkg/pypy: Bump to 5.9.0Michał Górny2017-10-083-0/+220
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.8.0Michał Górny2017-06-092-0/+200
* dev-binpkg/pypy: Bump to 5.8.0Michał Górny2017-06-092-0/+208
* dev-binpkg/pypy3: Fix for pypy-c -> pypy3-c renameMichał Górny2017-04-251-4/+4
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.7.1Michał Górny2017-04-254-2/+231
* dev-binpkg/pypy: Disarm -fltoMichał Górny2017-04-252-0/+29
* dev-binpkg/pypy: Bump to 5.7.1Michał Górny2017-04-243-2/+210
* systemd-units/*: remove staleMichał Górny2017-04-0513-158/+0
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.5.0Michał Górny2016-10-122-0/+187
* dev-binpkg/pypy: Bump to 5.4.1Michał Górny2016-09-072-0/+194
* dev-binpkg/pypy: Bump to 5.4.0Michał Górny2016-09-032-0/+194
* dev-binpkg/pypy: Bump to 5.3.1Michał Górny2016-07-022-0/+194
* dev-binpkg/pypy3: Switch to lzipMichał Górny2016-06-092-6/+6
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.2.0-alpha1Michał Górny2016-06-093-0/+201
* dev-binpkg/pypy: Switch to lzipMichał Górny2016-06-086-18/+18
* dev-binpkg/pypy: Update for 5.3.0Michał Górny2016-06-082-0/+194
* dev-binpkg/pypy: Bump to 5.1.1Michał Górny2016-06-062-0/+192
* dev-binpkg/pypy: Bump to 5.0.0Michał Górny2016-03-122-0/+194
* dev-binpkg/pypy3: Fix sse2 flagMichał Górny2016-03-021-1/+1
* dev-binpkg/pypy3: UpdateMichał Górny2016-03-028-40/+233
* dev-binpkg/pypy: Fix ManifestMichał Górny2015-11-271-2/+1
* dev-binpkg/pypy: Bump to 4.0.1Michał Górny2015-11-271-0/+193
* dev-binpkg/pypy: Remove patches irrelevant to executableMichał Górny2015-11-275-370/+4
* dev-binpkg/pypy: Remove oldMichał Górny2015-11-271-197/+0
* dev-binpkg/pypy: Update the ManifestMichał Górny2015-11-081-0/+1
* dev-binpkg/pypy: Fix ncurses slotMichał Górny2015-11-083-3/+3
* dev-binpkg/pypy: Bump for 4.0.0Michał Górny2015-11-081-0/+203
* dev-binpkg/pypy: bump to 2.6.0Michał Górny2015-06-042-0/+205
* dev-python/pypy-binpackage -> dev-binpkg/pypy, for correct ${P}Michał Górny2015-06-048-16/+4
* Revert accidental repo_name move commitMichał Górny2015-04-252-1/+1
* Drop the gcc forkMichał Górny2015-04-126-798/+0
* dev-python/pypy-binpackage: clean oldMichał Górny2015-04-129-1763/+0
* dev-python/pypy-binpackage: add 2.5.1Michał Górny2015-04-127-2/+747
* sys-devel/gcc: Call gcc-config for multilib ABIsMichał Górny2014-12-121-8/+8
* sys-devel/gcc: Add missing pax-utils inherit.Michał Górny2014-12-091-1/+1
* sys-devel/gcc: Block multilib-gcc-wrapperMichał Górny2014-12-061-0/+2