summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'net-p2p/syncthing')
-rw-r--r--net-p2p/syncthing/Manifest21
-rw-r--r--net-p2p/syncthing/syncthing-1.8.0.ebuild604
2 files changed, 625 insertions, 0 deletions
diff --git a/net-p2p/syncthing/Manifest b/net-p2p/syncthing/Manifest
index 1a7cde3fe77..1e3db70aab7 100644
--- a/net-p2p/syncthing/Manifest
+++ b/net-p2p/syncthing/Manifest
@@ -11,6 +11,8 @@ DIST github.com%2F!audrius!butkevicius%2Fpfilter%2F@v%2Fv0.0.0-20190627213056-c5
DIST github.com%2F!audrius!butkevicius%2Fpfilter%2F@v%2Fv0.0.0-20190627213056-c55ef6137fc6.zip 4497 BLAKE2B 64510cc32a8b5746ce455fe341fd624e42e0eb0792c175437eef95650fc53adb2d6d5753e4d2f7f76ddb91f9535f25f69a8d2b2447c5a00988111bc36d8d873c SHA512 4f3452c6f509eee18307828a4c96666b42c3406085451588fb05f3ff6bc41d2e292f2bcdfe0acf341697adbea546a715ab648414f1d6e4463c709e2096bafbca
DIST github.com%2F!audrius!butkevicius%2Frecli%2F@v%2Fv0.0.5.mod 117 BLAKE2B 1da3888c74efc4f2015613e4a6333b95a605cf2380db82bae62105aa8a1c46d5d8645f759c8a11261eb279def199a74a577cfa7b2cee65752d84fc5f24447a78 SHA512 ed20b9b2de010bf9e3c6c14267bfd680edf332218548be96b5ede6b465202aad997be2513779d7bef7752a2abff841739d9cd5fbcf13b440764c84b70337de2c
DIST github.com%2F!audrius!butkevicius%2Frecli%2F@v%2Fv0.0.5.zip 14847 BLAKE2B e65d02da04d93e6f443b31a380d966f85bd52eeb3a507ae486c4f0c8e759782e900014296923e473d27a8c3b7964cb1db4c9c89f616ffa3ddbf89397937f1e78 SHA512 760c69e2a215b485694046b8e9cf6f9f69b0e41475e517bc21fddd60abec2e7fa66f3f6cdffe0c117f34f47e369b616cc2527df7cf2012fb1cc920bb9cfa183e
+DIST github.com%2F!azure%2Fgo-ntlmssp%2F@v%2Fv0.0.0-20200615164410-66371956d46c.mod 35 BLAKE2B cb1abbb2d5d094d5946f868ec3fd1b6ce72721b5e220ddf2be7c8376195fda1659112b93b7af24b08c66b441c950e6d555c858e51e81c9d3d29bc5b72271379f SHA512 b9bb8b7bd45785e18073235507b6e570ae27df026d38676e0b36cb19bae6b53a085099fd23d4a0bc456dd9bcf3459f1f53d0e8d11b6bfc7e61a88f8673a3ca9c
+DIST github.com%2F!azure%2Fgo-ntlmssp%2F@v%2Fv0.0.0-20200615164410-66371956d46c.zip 13778 BLAKE2B cb389977b9c081b3531f0d62708b8f0202deb17ac651100343b6e59c668c7135e1eb0ea0c0dc4ebb953b6d8c8df40498e09362e8415f6daa8725e4c768813082 SHA512 0b87ddabac154fad7ea06ed88d28fc4586dd41afac9a2eedb2b0b3a695ef52354d3bb6f087c2422b88cc58778afa0e6a4da19fd2fb0fae5a125aaad79fc92d53
DIST github.com%2F!burnt!sushi%2Ftoml%2F@v%2Fv0.3.1.mod 34 BLAKE2B ce54a247aef91043830bdf0603c8452ba38eceb1495af6e7a74c9119234a0dc5cd080cb25258c28f5e270acf91189a5ed33e361cbf17de2be5e37dadbda1d90d SHA512 320941bc3b7fb8bc595e6135cbc513a7583d129f0cd92508055291e141191066303cf75148e25198c21f6c6c539a790ea3210f3ecf5de6a2a03b70c753091146
DIST github.com%2F!data!dog%2Fzstd%2F@v%2Fv1.4.1.mod 31 BLAKE2B 3f699ae120e91b47e91e35449ae06e146a77a3b8c6834a6494ee4809e3f524bcfbb7b0d9a53b6c64b6ba9f3b1814a7cefa525030871557e52e54be629bae3aee SHA512 5d47517c29477f39a7f12d63ee80c1c64cbbe8065ede96732c133a0159e541b95bb17f10fea0ed5acde361deb84cbb66e79a38cf4be0dc7b28d8b8e342d45a88
DIST github.com%2F!data!dog%2Fzstd%2F@v%2Fv1.4.1.zip 565502 BLAKE2B cdcd85a821838a709b28b3d7e8dae6af9d562f7394ae155624f9975900cad193d91ed80e6183aff82d95a367a8ce0af28c575cefd5f8cd16b7bc16596f6eb22c SHA512 e4551cb3fb58cc60e1e141c2c11952c524c07280e530309ffee13ade0e9cadc873def7b279d024b3efb3d6aada5817c2d248aaf140323507172fca2d2d5a1855
@@ -70,6 +72,8 @@ DIST github.com%2Fd4l3k%2Fmessagediff%2F@v%2Fv1.2.1.zip 11706 BLAKE2B 082def12d6
DIST github.com%2Fdavecgh%2Fgo-spew%2F@v%2Fv1.1.0.mod 34 BLAKE2B 7e09c2779bf7a84a9271e31522ebbe600a1c11b107d651d91f58c8373e4336332a3a881f3e12b382543d75f20398af66085fcb3e780eed341e870e9c30f29267 SHA512 5e079462f7e0dff0efda71f580aa185700cfa936b718a19d0e2a8c63212e47a07022dca0c282832d48e5165aae8e82aeeeb2ac3664268f1148fc772010fb860e
DIST github.com%2Fdavecgh%2Fgo-spew%2F@v%2Fv1.1.1.mod 34 BLAKE2B 7e09c2779bf7a84a9271e31522ebbe600a1c11b107d651d91f58c8373e4336332a3a881f3e12b382543d75f20398af66085fcb3e780eed341e870e9c30f29267 SHA512 5e079462f7e0dff0efda71f580aa185700cfa936b718a19d0e2a8c63212e47a07022dca0c282832d48e5165aae8e82aeeeb2ac3664268f1148fc772010fb860e
DIST github.com%2Fdavecgh%2Fgo-spew%2F@v%2Fv1.1.1.zip 60320 BLAKE2B 86bdbc333e5c23ccf4f805945ca9f2aecc5c242d2ae824d20127eceaa2bf7bbab239ff2799572a2c8fa206166a36e97d5eccc8fc5021743d8ad32f39cd53b9eb SHA512 7b4e4df2fea731e23e05437f26f24e32b2e99028d685b72e3a726c1cb616ada4a77ca4fb9db4a6fae48178cc5172e724b74499bc776d63a9110cb97377d5edeb
+DIST github.com%2Fdchest%2Fsiphash%2F@v%2Fv1.2.1.mod 33 BLAKE2B 8a7ad09e58eb232d947fee3583f03948dda02432dc94ae8916330347dbce328b9e1e445aa96b9ce00cb770583eda50344d160662eaee8f2d8290fe1c63511bdb SHA512 e9671d1c7e7aa422e139098e1977bdcd61f48b382d75a7234cdb3849eec4232b0cf7528ed37d534430317f7b2649b3c5b3476a23c0aca735279940f89fae11ef
+DIST github.com%2Fdchest%2Fsiphash%2F@v%2Fv1.2.1.zip 17069 BLAKE2B e70bcfb611691e43750b11f6e4e655ead44526d3c72a5bcbbb18732e0f23dd891da22b7f5961baae4cfb9d3d0e07af60f5a6afe48e3241bafef76333ef901f0f SHA512 fb9f43083ab6c28d26cf729ab56ca3e85a876fa50bd445f714da5de404578f35ae094b7619a6f10011f98b442137ebbc016b639138679fffff28bcc944e05e55
DIST github.com%2Fdgraph-io%2Fbadger%2F@v%2Fv1.6.1.zip 366135 BLAKE2B a75298ebcc118ec2a7ffe6157b74fa3eb3009e584343d29e0ee208bb28d596e6cb955b8c1a9fc26081653155907488f878c0007da7d527243ee6b2fb933c7798 SHA512 7cbad8e1b638c05d89d1347f4c6f6a973271b82392cdbcf4bc472fef6051a167a244bbf459f7f883420a1f8380d956522b79b3eefd59bb9c04eccbeadd629f0b
DIST github.com%2Fdgraph-io%2Fbadger%2Fv2%2F@v%2Fv2.0.3.mod 723 BLAKE2B 22933810a8ab28f5ffc24d64ff91f943d614d8e7f64bdd959645288a55a9657216e755837c3ec524f88a39d4997b8de2037cad5c3b49de51c095213db6a75461 SHA512 f5012f7bc69dda2837c6d2bff93da5bfabe4e2aeab5a5b2c7a0d812a67577247bad1ec64eb9522d4d0daca8e8ce57eefe36ced93ff71d3fa26aea773d156a3dd
DIST github.com%2Fdgraph-io%2Fbadger%2Fv2%2F@v%2Fv2.0.3.zip 407974 BLAKE2B 39e2adfe3e3ad5d627adce9ff78da88d164a3d1ae579d9c663e144231d5b3139ab03efdb5166553019224636008e56ef3f71e31069d899c9fb9fa1bcab42c4bf SHA512 7f17e54f307755306b73ffebba8a15a994a1822f3b694e3b52e35f15efc9aeb1e2aead590bdbb5f4a05976f2b6b10fca47c93d56187e858e869caff078de0243
@@ -92,6 +96,8 @@ DIST github.com%2Fghodss%2Fyaml%2F@v%2Fv1.0.0.mod 30 BLAKE2B 6a680b6e14f0cbca536
DIST github.com%2Fgliderlabs%2Fssh%2F@v%2Fv0.1.1.mod 33 BLAKE2B 18725478b6c6a565e4adc96f4edf09f8369553b8b6523f36f8e4733ae64eb9a859af67e14646e61d2faf5cfd651ada0a6bb2bae455ba6bb4570c92696b31f23c SHA512 e6592e0b4e0c9f344378efbc06365296f5978e173421824512ce6f8921212691aad2f35e73ff4562c72014897a4992b7b3e56e3c424a82159747f1fe328eaf50
DIST github.com%2Fgo-asn1-ber%2Fasn1-ber%2F@v%2Fv1.3.1.mod 48 BLAKE2B dc30053a3f292ba19e5dcf7d7f287a15a970703b98bc83525dad946a8719b42e5a12575baa4206ed4237a202f1c4d57874813badff88aa80723d743a61c5e86f SHA512 e129ba3d01fa1a966c010ec4b453dccdb191dd7f8cf4f8295294e0a69f1a03d9d8cbc738d3fd3347a28beaccb205e443a40786866953f1c4dd761ebd2c889bbc
DIST github.com%2Fgo-asn1-ber%2Fasn1-ber%2F@v%2Fv1.3.1.zip 27991 BLAKE2B 16de59a646f413d826d20767c04d7798dc94bd609006a62c9c955593acde14a44463be06c2284c16e6f72a3a6150a9c993eab739ccbcb0c3169e9058dec5d170 SHA512 9751a484559783aa997d2c60904e477db2f66bd39d2ab3ef84ac55583b376c7277dfd5aede2d4f2766474b9209e1733cf45098ad6879c938a830ca018e2c9927
+DIST github.com%2Fgo-asn1-ber%2Fasn1-ber%2F@v%2Fv1.5.0.mod 48 BLAKE2B dc30053a3f292ba19e5dcf7d7f287a15a970703b98bc83525dad946a8719b42e5a12575baa4206ed4237a202f1c4d57874813badff88aa80723d743a61c5e86f SHA512 e129ba3d01fa1a966c010ec4b453dccdb191dd7f8cf4f8295294e0a69f1a03d9d8cbc738d3fd3347a28beaccb205e443a40786866953f1c4dd761ebd2c889bbc
+DIST github.com%2Fgo-asn1-ber%2Fasn1-ber%2F@v%2Fv1.5.0.zip 32748 BLAKE2B f4d62399bcf7b38471500856dd379fb57bf21cd5739ec232fc05feba8a025bb71e7d7b20cb35debc55f21605c646e988466d237dbe2af5e0d764810ab4e10751 SHA512 8fed4c5df63f1b2bf8e3acbf4be4ac40158f8898a8031c5b83f25c42221bb3dc8a3fbd4068d0b7efbbf3bfac859d98e4716597bca6f403062220af658cb788d5
DIST github.com%2Fgo-errors%2Ferrors%2F@v%2Fv1.0.1.mod 35 BLAKE2B 088adc516e2f6f0a693c745963d6daaee2c196b1407e36a469eec392b232ed26b03f9c515d422b8e536c2b2ac8bf199cb3db5ba4ad19ab71fc338919f57a3a53 SHA512 787962ce037cb9143f496d5a7dd11ab1a487180cb57ad498e6c24a8da7a5bf36737b0b2730d2e0837c60a08bc7467ffba744026ce6962885fecdcdd1bb6c07b7
DIST github.com%2Fgo-kit%2Fkit%2F@v%2Fv0.8.0.mod 29 BLAKE2B e43df3e551bcfb1d4a4843ddf00f1a9432cf768420f49943ee2936fcf3e890e59734b71ecbfcb85a70212122df3f03582335e37ca7330df9e335214e75a849d6 SHA512 2ace9d4bc029947991eb7237e7343fa31c5192d63927de1701434c305a659cb88fdae12e9b604f06ab318f1c26b207821edbe11e8d9382a0447544b782630c6c
DIST github.com%2Fgo-kit%2Fkit%2F@v%2Fv0.9.0.mod 29 BLAKE2B e43df3e551bcfb1d4a4843ddf00f1a9432cf768420f49943ee2936fcf3e890e59734b71ecbfcb85a70212122df3f03582335e37ca7330df9e335214e75a849d6 SHA512 2ace9d4bc029947991eb7237e7343fa31c5192d63927de1701434c305a659cb88fdae12e9b604f06ab318f1c26b207821edbe11e8d9382a0447544b782630c6c
@@ -99,6 +105,8 @@ DIST github.com%2Fgo-ldap%2Fldap%2Fv3%2F@v%2Fv3.1.10.mod 91 BLAKE2B 5246926cf567
DIST github.com%2Fgo-ldap%2Fldap%2Fv3%2F@v%2Fv3.1.10.zip 52605 BLAKE2B 9199c0e5c7f08ee42fcd0523c445310bdf99cdda4a86089d9b7ca81e0ee5f87b7bb26cfe727098fc7fdfc417916790d09608be7720914c7225321de3cf1d7d3c SHA512 21144e7e2e54d498e7e86451a4451c6dd8eb713390ccb2a7849c4729df215730fde7fa8bd5a3e89a9cf0e0614adf7bf7d91b2732e1c82ef8a692c1bb389989b9
DIST github.com%2Fgo-ldap%2Fldap%2Fv3%2F@v%2Fv3.1.7.mod 91 BLAKE2B 5246926cf56768959aa69eff9fcc70c7a880bfe1879c03dc933d798595640dc81ff1d018a4e05f5867de5afb40407b4c2803e883b8eef005b1d6e1ef3f1e7bee SHA512 03e84e2a11f843cf54622151d4e65aaa1a783a258250acb54fd432d9f175fc1a6c92db5ebe11f6e35a8deed537a805cbf2104b57beda3b34e96ebb2c499a768a
DIST github.com%2Fgo-ldap%2Fldap%2Fv3%2F@v%2Fv3.1.7.zip 51040 BLAKE2B 087d0721061dc7f7da7f7c8d4a0072cc8bb342f83947e98939868a3074029b69a152f55657ee7ae5ca5045787fb125931321c09175abca345b7da627dd542828 SHA512 95a1145399fd9d0fa9c028538c0a66d190008e391a3dc9195086667fccca0720f85ec67660c99badc092402003e8ebb4a4458f0f0902721037a937194d0ad417
+DIST github.com%2Fgo-ldap%2Fldap%2Fv3%2F@v%2Fv3.2.0.mod 91 BLAKE2B 850eed97e45b26249eda8e178272411ac8f59ba28862bbd49d9817a27dfd0bc0f842f38d54b1e924b4b8c57da1a9b3b8d587f8f52e79304e2433d6225658e14f SHA512 a3f8f87ba08dfd002c1a57fcc1cd1f1e271c96844cf270d0fc0dedad86d0859f4297391b27d33a27be69cc63f5fc82fed076ef5c785012b4e2f0da24d5d040e6
+DIST github.com%2Fgo-ldap%2Fldap%2Fv3%2F@v%2Fv3.2.0.zip 53398 BLAKE2B b39bd3a968e7fd96fa4a47c122a462279d6d4a3ca8bcda3fa33de14e4d3479870c7ada449dee940bdd86a7dc4161de74d93b469ab1f7ec78ae091ee8a37bd9b3 SHA512 b28003b75482dd4e111639e4d9d463641916254db29d38036a983d0d5deb8896942c2a3677a74e189208512d3255b9847bbbcef7da2f2208ea50398dc454f5ed
DIST github.com%2Fgo-logfmt%2Flogfmt%2F@v%2Fv0.3.0.mod 35 BLAKE2B 0868f712c026b68559846a28bd29f39f584603cd79e1189a9ad76909cce7423a811f71265baf5b7f381a33bee76917759a9cb6ac131ab21450b4b52558cb6190 SHA512 526b97ecd0ccf878c0ada56c5217405c34c59d4c9cb53808f98b24a2823c0b3f1a74e862b9b1a5594034e570aa6749574d5e49212d6d48724e984f528b8c67ea
DIST github.com%2Fgo-logfmt%2Flogfmt%2F@v%2Fv0.4.0.mod 100 BLAKE2B 2558b7edc234429c8bc0926d347231c2352cbfe83d83bc3c7e76ed0ac4b3a843de65cc3e0dede3f0acb7a2dedc623584eff8cb236787c12d7f5a47c9e1c39145 SHA512 5782a5d5e5d4c64244a8463e0f15dfb97de4b60b9fed527ebbd8dc5a26999af8ad0b3ce0064da30182c757785ea9b35f253c5946b233fa3d9a61c873b23011c7
DIST github.com%2Fgo-ole%2Fgo-ole%2F@v%2Fv1.2.1.mod 32 BLAKE2B 165b3724097f123b839b3f65d2e401caf6d8046fe822d3d9b9f15d74e1da21c45b77706f79716fc1b9c5322127bec754b2dd35442fe077dad4f3e301cd168ca2 SHA512 14e60a75a483ff4a1f6313a7a8a1dbfbc6ed4c223c7a9d18c0b355e84261084204a22ef1125a40e30acb1b43abfc97e60c045dd91a16d2b4068a78a54d854d28
@@ -154,6 +162,8 @@ DIST github.com%2Fgoogleapis%2Fgax-go%2Fv2%2F@v%2Fv2.0.3.mod 79 BLAKE2B 00b450e2
DIST github.com%2Fgopherjs%2Fgopherjs%2F@v%2Fv0.0.0-20181017120253-0766667cb4d1.mod 36 BLAKE2B d7cd8f31950392cb5de7f4223ff9fe3257568dd0a1c1b81c8b97934ba92379753dc936c81c39e5b553e4101bc7c035ce81c8d669d85ed1d1eee41a74218f3d88 SHA512 35151946ce44fde9d3bde1d0626749ac4bc68cc448736c3b0f056f40a9ae30aef591db614b271df3eba3a96dbc94052ea5bf7ff68749ec980088d60361934771
DIST github.com%2Fgreatroar%2Fblobloom%2F@v%2Fv0.2.1.mod 89 BLAKE2B cd3a4c19eec05b9850693e2eb9e30a679b3bc6122fdc3768aec4332bb0a4f1db1e4c3b47db7b608295537f318e53038358bd07b31fdbfa7ec9780996893422b4 SHA512 cbe7f39e867ec974701d25122c5efd655e19d3d1693c66cecbcb3d8416380441d94f9da31ac74e78bb6db7c872d13163b5989ae6df8803672dfdef13fb3f895a
DIST github.com%2Fgreatroar%2Fblobloom%2F@v%2Fv0.2.1.zip 20150 BLAKE2B a0655085d3a21395f0140daddb1e4b66ef9e29acbbc3700ddbf2c0fd9e72f07e4a06cc3c1d9a9022b4dd35779bf8d67ebe4772b4b99423487a597eebe0c657c7 SHA512 761e587ecfeb840c53e8a1c9cd2af638030a5541a6393183ece8ec8b1149517ce3e68f703707daeddf47b8d07a7b0e0057692eb5b9c5bd315f7cdd5c4e5a1597
+DIST github.com%2Fgreatroar%2Fblobloom%2F@v%2Fv0.3.0.mod 89 BLAKE2B cd3a4c19eec05b9850693e2eb9e30a679b3bc6122fdc3768aec4332bb0a4f1db1e4c3b47db7b608295537f318e53038358bd07b31fdbfa7ec9780996893422b4 SHA512 cbe7f39e867ec974701d25122c5efd655e19d3d1693c66cecbcb3d8416380441d94f9da31ac74e78bb6db7c872d13163b5989ae6df8803672dfdef13fb3f895a
+DIST github.com%2Fgreatroar%2Fblobloom%2F@v%2Fv0.3.0.zip 22417 BLAKE2B 3116cb1531c3f3376ccb328e2029756622994765f20f97a7aebf0bbef3eeeb75249b2a50dd889fa3eed7d24799ef455f6f5822eb84dd52ba13aec2fa39501cbf SHA512 e5354c0baf4cb8dc18c459d11b037381ef5e6bf9c4a86ed8715f62ceba755211f587c06099704d67e360a9104a145804393ca7f2de5f57fe29054f86691bab9b
DIST github.com%2Fgregjones%2Fhttpcache%2F@v%2Fv0.0.0-20180305231024-9cad4c3443a7.mod 38 BLAKE2B 1ee03077667437ef310e0e9d77f917474151294d0ae6654596884b28fa847c4be1fc994e4a2dd00d4551d5a4550e14edf1757f5061c44b527cff91353944b989 SHA512 5500094712db06267cf0d437e774bb1b4df9affcebd73ac218259f089f035df59c7ef38e6f36197014acbe1c8b08806734cd27c85a4bc86cd62fd9196d7f5b3a
DIST github.com%2Fgrpc-ecosystem%2Fgrpc-gateway%2F@v%2Fv1.5.0.mod 46 BLAKE2B a909a61754bdc458c27211bf62b57f4ead8065bcb84511f4fc8c6fa77f56d78ca714e7e311035c1544d92f596de2fca56bcc767f9aa360d8d2cc36b7301fde21 SHA512 b1c1ceafb509b0b3c2b1c5fa0a28281880084a63a071a32f6ea4a04dcd2b2c455c9824414da7f767b1e039a079b6a40c0505a2e71991b9e737c1ba01947ea434
DIST github.com%2Fhashicorp%2Fhcl%2F@v%2Fv1.0.0.mod 75 BLAKE2B a44a3c2185418f331e2648bdef36882414dbf8416884b8fd385b7e926c9b837d317322a433e7312e14c27eb095cbed26a74eec9822f0f063a2d14e753031f632 SHA512 045ed40015294ebd8f7a6df06b418415da8f091d09fb4d34fd70718bbf5ce9f49dca7399dc5649336de3fc83bbbd93e740ad6f62d41ea540fae3b17f349cd66b
@@ -197,6 +207,14 @@ DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.15.7.mod 582 BLAKE2B f265b8
DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.15.7.zip 679034 BLAKE2B 2a7477ad03a902b15cc08359190162de71ffcbd36c24a33b10c00b9f1d8734c19686eb4d4b3fb8356ea9e68ab0e96cdb686f09442579e063c96215850934bcb8 SHA512 67fa041d5b3ffd66cc134bc9932e19089700374e2470e09092d4fef81536f750ca70125cc47494aa03da1cd672c31dea248d83e063649e8aa2fdc8c70608b8e6
DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.16.0.mod 544 BLAKE2B 8cbd49aeebe4c8a3a9d67d9d3274c9589cc8df3ff9716484038cdf74a5fdd1fc93f91d5e275fffaeb080089fd51df41aba2139147802ecc86fbe985458edb4d0 SHA512 2d86d94949229a4c013e533603247c2d6c6bc1b83ff0e560034c30e95920286d4d1ef33f726965da9dcc92dcfb9b42d5fa09d8b8d03db53d06a29df65ec92d82
DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.16.0.zip 690319 BLAKE2B 5704ec83016463b58b6011ec8b0a3e48c197c32c1cefad4fe89583ae8617728fe25d1d6dd18bf1b06d4c69aebc086fac979ca55f39cec8ffe9132c873ad432c9 SHA512 4ce4502097b531ec44f96cae0d4731b04b5a72d529aec45a9333022cea4397a4f63a15587ee3f1668c817a0244d010a1b6564fbde0fec4280133757e9dbf5799
+DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.16.1.mod 544 BLAKE2B 8cbd49aeebe4c8a3a9d67d9d3274c9589cc8df3ff9716484038cdf74a5fdd1fc93f91d5e275fffaeb080089fd51df41aba2139147802ecc86fbe985458edb4d0 SHA512 2d86d94949229a4c013e533603247c2d6c6bc1b83ff0e560034c30e95920286d4d1ef33f726965da9dcc92dcfb9b42d5fa09d8b8d03db53d06a29df65ec92d82
+DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.16.1.zip 693172 BLAKE2B 719f6f5fd8ebd5c3fca22c52a1588020b139f4811c73016148fefe9c4932fc6d3762344d27b9f6ceef6aad59b9453e7277f42afbc05294e630e919159dc7ccdf SHA512 12a571b1040e697d2e61f173ec946921c17c4f2aeeae9f42a3284bb8050e418dfafe9be4cb9a0316d1dce55cae974d3fb74e537a30e4b1dc17c002f5aaf32979
+DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.17.1.mod 544 BLAKE2B 8cbd49aeebe4c8a3a9d67d9d3274c9589cc8df3ff9716484038cdf74a5fdd1fc93f91d5e275fffaeb080089fd51df41aba2139147802ecc86fbe985458edb4d0 SHA512 2d86d94949229a4c013e533603247c2d6c6bc1b83ff0e560034c30e95920286d4d1ef33f726965da9dcc92dcfb9b42d5fa09d8b8d03db53d06a29df65ec92d82
+DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.17.1.zip 693464 BLAKE2B e8dae8aee36d2f0750af5adf269c5ea435dbc1c860ee41182dd0c96b2681cc8b0720fb5a7be9e8c4f9d3cea9777ca0e9b4d88ec8c0550a5a7d6bf41e9382f061 SHA512 212a2a6b2bc3aeaf7c7f06b29a4619d26d173cfce85561d0859911e657cc16f97675fa200352bea6104c908becc5f9f370e808d1ed81e2e47e8c432b2b416131
+DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.17.2.mod 544 BLAKE2B 8cbd49aeebe4c8a3a9d67d9d3274c9589cc8df3ff9716484038cdf74a5fdd1fc93f91d5e275fffaeb080089fd51df41aba2139147802ecc86fbe985458edb4d0 SHA512 2d86d94949229a4c013e533603247c2d6c6bc1b83ff0e560034c30e95920286d4d1ef33f726965da9dcc92dcfb9b42d5fa09d8b8d03db53d06a29df65ec92d82
+DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.17.2.zip 692938 BLAKE2B a029b14c2529f8208845c520ff62bee05b0bb9fb153f815a3d0ba6f1f21215cfdb0544bf8d8921dafc22a9b9251762e3a525817df37418405295f1b80bdd3aed SHA512 5fa9f76f8e30b2d8477de5083d9560b1ad240234ec5d338db20e94618979ff8363f3c355be5204049d85bf04bed7d6005ba1086e2ba66b12d5ff145af60ddec3
+DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.17.3.mod 544 BLAKE2B 8cbd49aeebe4c8a3a9d67d9d3274c9589cc8df3ff9716484038cdf74a5fdd1fc93f91d5e275fffaeb080089fd51df41aba2139147802ecc86fbe985458edb4d0 SHA512 2d86d94949229a4c013e533603247c2d6c6bc1b83ff0e560034c30e95920286d4d1ef33f726965da9dcc92dcfb9b42d5fa09d8b8d03db53d06a29df65ec92d82
+DIST github.com%2Flucas-clemente%2Fquic-go%2F@v%2Fv0.17.3.zip 693673 BLAKE2B 6cd032a0d451051b19b1abfba4de241de9cbc2dc343c90e8816ba496dcb0827ff67b9bebd095b8abdbece1dda2446e1a71d86668eff4aab8148d24d8305746c9 SHA512 2e9ae0007042169921dbdd2801cdfb1b3e04a44f11577c1c864c30059905343c65ba7eedb90972c426222edc957ac315c7358328e523cc14b737376ad2494c02
DIST github.com%2Flunixbochs%2Fvtclean%2F@v%2Fv1.0.0.mod 37 BLAKE2B 0d60c4f85be76a6a73bd4b6403a73e12378ceaebf9dd48bba245ab0e14e846bc1fb480671f959ff56d52c5e2b41db8de0804d4258fb4cb58d6b0c618c1401104 SHA512 6a0913935e88940258478e250207882eb1df8727e18e66419ba5d4a06a0b2c8691642ed379d4b4ef16df715893b35e59d1e967d5276e6b0ea75b1f481e852a65
DIST github.com%2Fmagiconair%2Fproperties%2F@v%2Fv1.8.0.mod 40 BLAKE2B b8e71ef21c42894c31d75cce0e7423b21e716de0539a8a7ff462e0d5c05c77795238598630208055ad808af2db8c56a997e7e114ef391c07d380b996ce533544 SHA512 8a724e5cfce28512549e7b06ec42c9e02625adfb3398fd45af07f8c512782002a262e8567669929626814758f9d12041c318bd4258f88d110a851630537bd5d1
DIST github.com%2Fmailru%2Feasyjson%2F@v%2Fv0.0.0-20190312143242-1de009706dbe.mod 34 BLAKE2B 0f1af1d8e53c7b13c36f0a436cfc14eb8fc7a7bd4df72d4e9315ffda79ce20852ce50ff6297daf8fb2998e1d76af4082f71c94555ed919170d0003483de94f4d SHA512 8a3f702f8044a984fb6e1b9c73d837cea4b7f51783fbd03c6a957b58a0b4084461c63c94367314ea91f4684612b1f7b8d4eba8c1cb3522913d51db41edb73cd1
@@ -448,6 +466,8 @@ DIST golang.org%2Fx%2Ftext%2F@v%2Fv0.3.0.zip 6349244 BLAKE2B 0aa464ac7b7d17fa7ec
DIST golang.org%2Fx%2Ftext%2F@v%2Fv0.3.1-0.20180807135948-17ff2d5776d2.mod 25 BLAKE2B 31009af0fdcd0f8730c9985287e6e364ec4e5183e57e92560dbc80a2010eced51b8a90f01a82b49384268c8a0adbf69d179c205d3f68e0eb459169d2ea9528f0 SHA512 ca081ef7cccd7bbedc6843fbe0c452352661a07e1298cd02ff338ed79d807c6401d613a3cf20011189d2f98a794ffa410547b3e352eb58a6f0a84822285d391d
DIST golang.org%2Fx%2Ftext%2F@v%2Fv0.3.2.mod 88 BLAKE2B f3dd520e0e4e9b57feab62ecabb9169f37f1ce49b2846b949f9266f807767d38f55e4aa8ea006229c6f81cfc1e2c9dc0d1e3c186235e416dfb90fe7e04751d07 SHA512 d9361afb453b10c9d02787568ec33ea4c97a115899c6b3d1a1246547a749244e9218475ae5ae9f741d9b355260d2d3c33852673e805fcdd5f26f3ca40f035884
DIST golang.org%2Fx%2Ftext%2F@v%2Fv0.3.2.zip 7430601 BLAKE2B d2403817cb6b7e32462b90995412c4e63cfdeaf3710fc9386f4b708e0ae2be9593649e923f0d844dc4420b177e42e7abfa7657e03e27fa08be9e98d76da4cb9c SHA512 8d8dad296f1497f352e94c416711dbb1f468901a3fd2dfd0a9c67f2d59306ea611d77917289521d2845f6958f571f6c3fe2d3dab289524d8145489d5b386fbaa
+DIST golang.org%2Fx%2Ftext%2F@v%2Fv0.3.3.mod 97 BLAKE2B ed93c1d43f199d8cbd43cb25edac5de569cb78773d7f3232d59a0a4de6d174c5c100db2b02ca42c51f3e17e0f5e781ba9b5641a512b0dc72dcfaa5f6bd7d451b SHA512 f3f68808ccf5223453f765f59db1ef551b2130069eb83518878961c2d4a2044f9049f8d49df6e67699fcd2645cf90b84d35626590b2cfbca302fcf0eac76dc8b
+DIST golang.org%2Fx%2Ftext%2F@v%2Fv0.3.3.zip 8010747 BLAKE2B 78d999113a75f84966ffd23356e7cf60811b614754936851f197e547657cb6ff40acd074593c9cb6a2ae39ba625b36731c2fc0bc4b2b5ff68a2d377a6c7192db SHA512 024719305765ca737b225fec6268f84fc4c7d17c04e31eadfacafbb24a5f30af61920f4633e95d74dd2a266de40d1d2d13587881a3c22829ffeafb01fd75959f
DIST golang.org%2Fx%2Ftime%2F@v%2Fv0.0.0-20180412165947-fbb02b2291d2.mod 25 BLAKE2B ba9e31cf2a4ab0f78a5c67d78026c2ef9571bcff7c820ce212637c8360420af274bfc47cb14bbc3df24457a4d3acb5dee38448a848abbd4e82232bef05b6b2e9 SHA512 6e51811c33b84ddd4a7548013579204266e466bd2e87aa9b6e34892570aa09c607ffa806f8a420474e26ca0e277ab23c81bb07b0ebf2c3b6ed193014c1bc37a7
DIST golang.org%2Fx%2Ftime%2F@v%2Fv0.0.0-20181108054448-85acf8d2951c.mod 25 BLAKE2B ba9e31cf2a4ab0f78a5c67d78026c2ef9571bcff7c820ce212637c8360420af274bfc47cb14bbc3df24457a4d3acb5dee38448a848abbd4e82232bef05b6b2e9 SHA512 6e51811c33b84ddd4a7548013579204266e466bd2e87aa9b6e34892570aa09c607ffa806f8a420474e26ca0e277ab23c81bb07b0ebf2c3b6ed193014c1bc37a7
DIST golang.org%2Fx%2Ftime%2F@v%2Fv0.0.0-20190308202827-9d24e82272b4.mod 25 BLAKE2B ba9e31cf2a4ab0f78a5c67d78026c2ef9571bcff7c820ce212637c8360420af274bfc47cb14bbc3df24457a4d3acb5dee38448a848abbd4e82232bef05b6b2e9 SHA512 6e51811c33b84ddd4a7548013579204266e466bd2e87aa9b6e34892570aa09c607ffa806f8a420474e26ca0e277ab23c81bb07b0ebf2c3b6ed193014c1bc37a7
@@ -520,3 +540,4 @@ DIST syncthing-1.4.2.tar.gz 4792506 BLAKE2B 32f5944b54f994e827226c4704e1c6a66e39
DIST syncthing-1.5.0.tar.gz 4797347 BLAKE2B 60ccb06d491b2f7cb822207cf55f70fe79cac044900b3cc2947132a5e410b3be5b7a4379472c9bac77f10f7b3a599617644ee573648c7e84abbb456511f493f4 SHA512 a1f71701eb1f615b8783a75ae21dbe73b26c5371f7225064c5ac2cf71a227a1e679420ec68ad7f95e51e0962d810c9ecf8a977fef8517de8ac71a9d7b8f7022f
DIST syncthing-1.6.1.tar.gz 4837435 BLAKE2B 6a2cb7328748f9866e25c3c986f6557411da390865d0d0816c3792634958546bd7ff74ab0ead98627d305a94f9b39b5c56e0f9e850c8c73ce23a8f7fa5c65293 SHA512 49ae4be6adeedeb76c346e2dec5a59e1c2787612595601af140462ff8df9035fe6b2366af78412e13d5070aa149d34904b5c0cf28fa40f1cab2dbf59c175c2db
DIST syncthing-1.7.1.tar.gz 4856327 BLAKE2B 52c62d364dbef2d8472c774867e39302fd92195abe343b060fa3389e13b575d91b3df86cf9f5a728bb75912f6fd57198407daad0a667e1340663dbc127ad6318 SHA512 7607111f00bb2d6adc8e0262da4500a3f7234793775fe865c370ba196a7d69cb01eafabb7c227ccc6ce514be03db402675ae53d80d69272c56d0cf7cb4faffa1
+DIST syncthing-1.8.0.tar.gz 4839248 BLAKE2B fd9fff6220d5ca0794a6f053b13da0d75a40ab9cacb526aa633585f5c41baf41986f4d5cd8b3896c2615959983f00d4374121214e4b160384c42e23e3c5573de SHA512 239283ceec0a7c563d2181b157c0628469d7807c1f03d87bc4a9f0cdaa4823746a8d2fc06eb52af1c84c5efe83de3ab8b5b61638405b4a1ca70623b69bf85ba1
diff --git a/net-p2p/syncthing/syncthing-1.8.0.ebuild b/net-p2p/syncthing/syncthing-1.8.0.ebuild
new file mode 100644
index 00000000000..d44432b33ae
--- /dev/null
+++ b/net-p2p/syncthing/syncthing-1.8.0.ebuild
@@ -0,0 +1,604 @@
+# Copyright 1999-2020 Gentoo Authors
+# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
+
+EAPI=7
+
+inherit desktop go-module systemd xdg-utils
+
+EGO_SUM=(
+ "cloud.google.com/go v0.26.0/go.mod"
+ "cloud.google.com/go v0.31.0/go.mod"
+ "cloud.google.com/go v0.34.0/go.mod"
+ "cloud.google.com/go v0.37.0/go.mod"
+ "dmitri.shuralyov.com/app/changes v0.0.0-20180602232624-0a106ad413e3/go.mod"
+ "dmitri.shuralyov.com/html/belt v0.0.0-20180602232347-f7d459c86be0/go.mod"
+ "dmitri.shuralyov.com/service/change v0.0.0-20181023043359-a85b471d5412/go.mod"
+ "dmitri.shuralyov.com/state v0.0.0-20180228185332-28bcc343414c/go.mod"
+ "git.apache.org/thrift.git v0.0.0-20180902110319-2566ecd5d999/go.mod"
+ "github.com/AudriusButkevicius/pfilter v0.0.0-20190627213056-c55ef6137fc6"
+ "github.com/AudriusButkevicius/pfilter v0.0.0-20190627213056-c55ef6137fc6/go.mod"
+ "github.com/AudriusButkevicius/recli v0.0.5"
+ "github.com/AudriusButkevicius/recli v0.0.5/go.mod"
+ "github.com/Azure/go-ntlmssp v0.0.0-20200615164410-66371956d46c"
+ "github.com/Azure/go-ntlmssp v0.0.0-20200615164410-66371956d46c/go.mod"
+ "github.com/BurntSushi/toml v0.3.1/go.mod"
+ "github.com/DataDog/zstd v1.4.1"
+ "github.com/DataDog/zstd v1.4.1/go.mod"
+ "github.com/OneOfOne/xxhash v1.2.2/go.mod"
+ "github.com/StackExchange/wmi v0.0.0-20180116203802-5d049714c4a6"
+ "github.com/StackExchange/wmi v0.0.0-20180116203802-5d049714c4a6/go.mod"
+ "github.com/StackExchange/wmi v0.0.0-20190523213315-cbe66965904d"
+ "github.com/StackExchange/wmi v0.0.0-20190523213315-cbe66965904d/go.mod"
+ "github.com/alangpierce/go-forceexport v0.0.0-20160317203124-8f1d6941cd75"
+ "github.com/alangpierce/go-forceexport v0.0.0-20160317203124-8f1d6941cd75/go.mod"
+ "github.com/alecthomas/template v0.0.0-20160405071501-a0175ee3bccc/go.mod"
+ "github.com/alecthomas/template v0.0.0-20190718012654-fb15b899a751"
+ "github.com/alecthomas/template v0.0.0-20190718012654-fb15b899a751/go.mod"
+ "github.com/alecthomas/units v0.0.0-20151022065526-2efee857e7cf/go.mod"
+ "github.com/alecthomas/units v0.0.0-20190717042225-c3de453c63f4"
+ "github.com/alecthomas/units v0.0.0-20190717042225-c3de453c63f4/go.mod"
+ "github.com/anmitsu/go-shlex v0.0.0-20161002113705-648efa622239/go.mod"
+ "github.com/armon/consul-api v0.0.0-20180202201655-eb2c6b5be1b6/go.mod"
+ "github.com/beorn7/perks v0.0.0-20180321164747-3a771d992973"
+ "github.com/beorn7/perks v0.0.0-20180321164747-3a771d992973/go.mod"
+ "github.com/beorn7/perks v1.0.0"
+ "github.com/beorn7/perks v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/beorn7/perks v1.0.1"
+ "github.com/beorn7/perks v1.0.1/go.mod"
+ "github.com/bkaradzic/go-lz4 v0.0.0-20160924222819-7224d8d8f27e"
+ "github.com/bkaradzic/go-lz4 v0.0.0-20160924222819-7224d8d8f27e/go.mod"
+ "github.com/bradfitz/go-smtpd v0.0.0-20170404230938-deb6d6237625"
+ "github.com/bradfitz/go-smtpd v0.0.0-20170404230938-deb6d6237625/go.mod"
+ "github.com/buger/jsonparser v0.0.0-20181115193947-bf1c66bbce23/go.mod"
+ "github.com/calmh/xdr v1.1.0"
+ "github.com/calmh/xdr v1.1.0/go.mod"
+ "github.com/ccding/go-stun v0.0.0-20180726100737-be486d185f3d"
+ "github.com/ccding/go-stun v0.0.0-20180726100737-be486d185f3d/go.mod"
+ "github.com/certifi/gocertifi v0.0.0-20190905060710-a5e0173ced67"
+ "github.com/certifi/gocertifi v0.0.0-20190905060710-a5e0173ced67/go.mod"
+ "github.com/cespare/xxhash v1.1.0"
+ "github.com/cespare/xxhash v1.1.0/go.mod"
+ "github.com/cespare/xxhash/v2 v2.1.0"
+ "github.com/cespare/xxhash/v2 v2.1.0/go.mod"
+ "github.com/cheekybits/genny v1.0.0"
+ "github.com/cheekybits/genny v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/chmduquesne/rollinghash v0.0.0-20180912150627-a60f8e7142b5"
+ "github.com/chmduquesne/rollinghash v0.0.0-20180912150627-a60f8e7142b5/go.mod"
+ "github.com/client9/misspell v0.3.4/go.mod"
+ "github.com/coreos/etcd v3.3.10+incompatible/go.mod"
+ "github.com/coreos/go-etcd v2.0.0+incompatible/go.mod"
+ "github.com/coreos/go-semver v0.2.0/go.mod"
+ "github.com/coreos/go-systemd v0.0.0-20181012123002-c6f51f82210d/go.mod"
+ "github.com/cpuguy83/go-md2man v1.0.10"
+ "github.com/cpuguy83/go-md2man v1.0.10/go.mod"
+ "github.com/cpuguy83/go-md2man/v2 v2.0.0-20190314233015-f79a8a8ca69d"
+ "github.com/cpuguy83/go-md2man/v2 v2.0.0-20190314233015-f79a8a8ca69d/go.mod"
+ "github.com/d4l3k/messagediff v1.2.1"
+ "github.com/d4l3k/messagediff v1.2.1/go.mod"
+ "github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod"
+ "github.com/davecgh/go-spew v1.1.1"
+ "github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod"
+ "github.com/dchest/siphash v1.2.1"
+ "github.com/dchest/siphash v1.2.1/go.mod"
+ "github.com/dgraph-io/badger v1.6.1"
+ "github.com/dgraph-io/badger/v2 v2.0.3"
+ "github.com/dgraph-io/badger/v2 v2.0.3/go.mod"
+ "github.com/dgraph-io/ristretto v0.0.2-0.20200115201040-8f368f2f2ab3"
+ "github.com/dgraph-io/ristretto v0.0.2-0.20200115201040-8f368f2f2ab3/go.mod"
+ "github.com/dgryski/go-farm v0.0.0-20190423205320-6a90982ecee2"
+ "github.com/dgryski/go-farm v0.0.0-20190423205320-6a90982ecee2/go.mod"
+ "github.com/dustin/go-humanize v1.0.0"
+ "github.com/dustin/go-humanize v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/flynn-archive/go-shlex v0.0.0-20150515145356-3f9db97f8568"
+ "github.com/flynn-archive/go-shlex v0.0.0-20150515145356-3f9db97f8568/go.mod"
+ "github.com/flynn/go-shlex v0.0.0-20150515145356-3f9db97f8568/go.mod"
+ "github.com/francoispqt/gojay v1.2.13"
+ "github.com/francoispqt/gojay v1.2.13/go.mod"
+ "github.com/fsnotify/fsnotify v1.4.7"
+ "github.com/fsnotify/fsnotify v1.4.7/go.mod"
+ "github.com/getsentry/raven-go v0.2.0"
+ "github.com/getsentry/raven-go v0.2.0/go.mod"
+ "github.com/ghodss/yaml v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/gliderlabs/ssh v0.1.1/go.mod"
+ "github.com/go-asn1-ber/asn1-ber v1.3.1"
+ "github.com/go-asn1-ber/asn1-ber v1.3.1/go.mod"
+ "github.com/go-asn1-ber/asn1-ber v1.5.0"
+ "github.com/go-asn1-ber/asn1-ber v1.5.0/go.mod"
+ "github.com/go-errors/errors v1.0.1/go.mod"
+ "github.com/go-kit/kit v0.8.0/go.mod"
+ "github.com/go-kit/kit v0.9.0/go.mod"
+ "github.com/go-ldap/ldap/v3 v3.1.7"
+ "github.com/go-ldap/ldap/v3 v3.1.7/go.mod"
+ "github.com/go-ldap/ldap/v3 v3.1.10"
+ "github.com/go-ldap/ldap/v3 v3.1.10/go.mod"
+ "github.com/go-ldap/ldap/v3 v3.2.0"
+ "github.com/go-ldap/ldap/v3 v3.2.0/go.mod"
+ "github.com/go-logfmt/logfmt v0.3.0/go.mod"
+ "github.com/go-logfmt/logfmt v0.4.0/go.mod"
+ "github.com/go-ole/go-ole v1.2.1"
+ "github.com/go-ole/go-ole v1.2.1/go.mod"
+ "github.com/go-ole/go-ole v1.2.4"
+ "github.com/go-ole/go-ole v1.2.4/go.mod"
+ "github.com/go-stack/stack v1.8.0/go.mod"
+ "github.com/gobwas/glob v0.2.3"
+ "github.com/gobwas/glob v0.2.3/go.mod"
+ "github.com/gogo/protobuf v1.1.1/go.mod"
+ "github.com/gogo/protobuf v1.3.1"
+ "github.com/gogo/protobuf v1.3.1/go.mod"
+ "github.com/golang/glog v0.0.0-20160126235308-23def4e6c14b/go.mod"
+ "github.com/golang/groupcache v0.0.0-20190702054246-869f871628b6"
+ "github.com/golang/groupcache v0.0.0-20190702054246-869f871628b6/go.mod"
+ "github.com/golang/lint v0.0.0-20180702182130-06c8688daad7/go.mod"
+ "github.com/golang/mock v1.1.1/go.mod"
+ "github.com/golang/mock v1.2.0"
+ "github.com/golang/mock v1.2.0/go.mod"
+ "github.com/golang/mock v1.4.0"
+ "github.com/golang/mock v1.4.0/go.mod"
+ "github.com/golang/protobuf v1.2.0"
+ "github.com/golang/protobuf v1.2.0/go.mod"
+ "github.com/golang/protobuf v1.3.1"
+ "github.com/golang/protobuf v1.3.1/go.mod"
+ "github.com/golang/protobuf v1.3.2"
+ "github.com/golang/protobuf v1.3.2/go.mod"
+ "github.com/golang/protobuf v1.4.0-rc.1/go.mod"
+ "github.com/golang/protobuf v1.4.0-rc.1.0.20200221234624-67d41d38c208/go.mod"
+ "github.com/golang/protobuf v1.4.0-rc.2/go.mod"
+ "github.com/golang/protobuf v1.4.0-rc.4.0.20200313231945-b860323f09d0/go.mod"
+ "github.com/golang/protobuf v1.4.0"
+ "github.com/golang/protobuf v1.4.0/go.mod"
+ "github.com/golang/snappy v0.0.1"
+ "github.com/golang/snappy v0.0.1/go.mod"
+ "github.com/google/btree v0.0.0-20180813153112-4030bb1f1f0c/go.mod"
+ "github.com/google/go-cmp v0.2.0/go.mod"
+ "github.com/google/go-cmp v0.3.0"
+ "github.com/google/go-cmp v0.3.0/go.mod"
+ "github.com/google/go-cmp v0.3.1/go.mod"
+ "github.com/google/go-cmp v0.4.0"
+ "github.com/google/go-cmp v0.4.0/go.mod"
+ "github.com/google/go-github v17.0.0+incompatible/go.mod"
+ "github.com/google/go-querystring v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/google/gofuzz v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/google/martian v2.1.0+incompatible/go.mod"
+ "github.com/google/pprof v0.0.0-20181206194817-3ea8567a2e57/go.mod"
+ "github.com/googleapis/gax-go v2.0.0+incompatible/go.mod"
+ "github.com/googleapis/gax-go/v2 v2.0.3/go.mod"
+ "github.com/gopherjs/gopherjs v0.0.0-20181017120253-0766667cb4d1/go.mod"
+ "github.com/greatroar/blobloom v0.2.1"
+ "github.com/greatroar/blobloom v0.2.1/go.mod"
+ "github.com/greatroar/blobloom v0.3.0"
+ "github.com/greatroar/blobloom v0.3.0/go.mod"
+ "github.com/gregjones/httpcache v0.0.0-20180305231024-9cad4c3443a7/go.mod"
+ "github.com/grpc-ecosystem/grpc-gateway v1.5.0/go.mod"
+ "github.com/hashicorp/hcl v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/hpcloud/tail v1.0.0"
+ "github.com/hpcloud/tail v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/inconshreveable/mousetrap v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/jackpal/gateway v1.0.6"
+ "github.com/jackpal/gateway v1.0.6/go.mod"
+ "github.com/jackpal/go-nat-pmp v1.0.2"
+ "github.com/jackpal/go-nat-pmp v1.0.2/go.mod"
+ "github.com/jellevandenhooff/dkim v0.0.0-20150330215556-f50fe3d243e1/go.mod"
+ "github.com/json-iterator/go v1.1.6/go.mod"
+ "github.com/json-iterator/go v1.1.7/go.mod"
+ "github.com/jstemmer/go-junit-report v0.0.0-20190106144839-af01ea7f8024/go.mod"
+ "github.com/julienschmidt/httprouter v1.2.0/go.mod"
+ "github.com/kballard/go-shellquote v0.0.0-20180428030007-95032a82bc51"
+ "github.com/kballard/go-shellquote v0.0.0-20180428030007-95032a82bc51/go.mod"
+ "github.com/kisielk/errcheck v1.2.0/go.mod"
+ "github.com/kisielk/gotool v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/konsorten/go-windows-terminal-sequences v1.0.1/go.mod"
+ "github.com/kr/logfmt v0.0.0-20140226030751-b84e30acd515/go.mod"
+ "github.com/kr/pretty v0.1.0/go.mod"
+ "github.com/kr/pretty v0.2.0"
+ "github.com/kr/pretty v0.2.0/go.mod"
+ "github.com/kr/pty v1.1.1/go.mod"
+ "github.com/kr/pty v1.1.3/go.mod"
+ "github.com/kr/text v0.1.0"
+ "github.com/kr/text v0.1.0/go.mod"
+ "github.com/lib/pq v1.2.0"
+ "github.com/lib/pq v1.2.0/go.mod"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.15.6"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.15.6/go.mod"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.15.7"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.15.7/go.mod"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.16.0"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.16.0/go.mod"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.16.1"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.16.1/go.mod"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.17.1"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.17.1/go.mod"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.17.2"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.17.2/go.mod"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.17.3"
+ "github.com/lucas-clemente/quic-go v0.17.3/go.mod"
+ "github.com/lunixbochs/vtclean v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/magiconair/properties v1.8.0/go.mod"
+ "github.com/mailru/easyjson v0.0.0-20190312143242-1de009706dbe/go.mod"
+ "github.com/marten-seemann/qpack v0.1.0/go.mod"
+ "github.com/marten-seemann/qtls v0.9.1"
+ "github.com/marten-seemann/qtls v0.9.1/go.mod"
+ "github.com/maruel/panicparse v1.3.0"
+ "github.com/maruel/panicparse v1.3.0/go.mod"
+ "github.com/mattn/go-colorable v0.1.1"
+ "github.com/mattn/go-colorable v0.1.1/go.mod"
+ "github.com/mattn/go-isatty v0.0.5/go.mod"
+ "github.com/mattn/go-isatty v0.0.7"
+ "github.com/mattn/go-isatty v0.0.7/go.mod"
+ "github.com/mattn/go-isatty v0.0.11"
+ "github.com/mattn/go-isatty v0.0.11/go.mod"
+ "github.com/matttproud/golang_protobuf_extensions v1.0.1"
+ "github.com/matttproud/golang_protobuf_extensions v1.0.1/go.mod"
+ "github.com/mgutz/ansi v0.0.0-20170206155736-9520e82c474b"
+ "github.com/mgutz/ansi v0.0.0-20170206155736-9520e82c474b/go.mod"
+ "github.com/microcosm-cc/bluemonday v1.0.1/go.mod"
+ "github.com/minio/sha256-simd v0.1.1"
+ "github.com/minio/sha256-simd v0.1.1/go.mod"
+ "github.com/mitchellh/go-homedir v1.1.0/go.mod"
+ "github.com/mitchellh/mapstructure v1.1.2/go.mod"
+ "github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180228061459-e0a39a4cb421/go.mod"
+ "github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180306012644-bacd9c7ef1dd/go.mod"
+ "github.com/modern-go/reflect2 v0.0.0-20180701023420-4b7aa43c6742/go.mod"
+ "github.com/modern-go/reflect2 v1.0.1/go.mod"
+ "github.com/mwitkow/go-conntrack v0.0.0-20161129095857-cc309e4a2223/go.mod"
+ "github.com/neelance/astrewrite v0.0.0-20160511093645-99348263ae86/go.mod"
+ "github.com/neelance/sourcemap v0.0.0-20151028013722-8c68805598ab/go.mod"
+ "github.com/onsi/ginkgo v1.6.0/go.mod"
+ "github.com/onsi/ginkgo v1.7.0"
+ "github.com/onsi/ginkgo v1.7.0/go.mod"
+ "github.com/onsi/ginkgo v1.11.0"
+ "github.com/onsi/ginkgo v1.11.0/go.mod"
+ "github.com/onsi/gomega v1.4.3"
+ "github.com/onsi/gomega v1.4.3/go.mod"
+ "github.com/onsi/gomega v1.8.1"
+ "github.com/onsi/gomega v1.8.1/go.mod"
+ "github.com/openzipkin/zipkin-go v0.1.1/go.mod"
+ "github.com/oschwald/geoip2-golang v1.4.0"
+ "github.com/oschwald/geoip2-golang v1.4.0/go.mod"
+ "github.com/oschwald/maxminddb-golang v1.6.0"
+ "github.com/oschwald/maxminddb-golang v1.6.0/go.mod"
+ "github.com/pelletier/go-toml v1.2.0/go.mod"
+ "github.com/petermattis/goid v0.0.0-20180202154549-b0b1615b78e5"
+ "github.com/petermattis/goid v0.0.0-20180202154549-b0b1615b78e5/go.mod"
+ "github.com/pkg/errors v0.8.0/go.mod"
+ "github.com/pkg/errors v0.8.1"
+ "github.com/pkg/errors v0.8.1/go.mod"
+ "github.com/pkg/errors v0.9.1"
+ "github.com/pkg/errors v0.9.1/go.mod"
+ "github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0"
+ "github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/prometheus/client_golang v0.8.0/go.mod"
+ "github.com/prometheus/client_golang v0.9.1/go.mod"
+ "github.com/prometheus/client_golang v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/prometheus/client_golang v1.2.1"
+ "github.com/prometheus/client_golang v1.2.1/go.mod"
+ "github.com/prometheus/client_model v0.0.0-20180712105110-5c3871d89910"
+ "github.com/prometheus/client_model v0.0.0-20180712105110-5c3871d89910/go.mod"
+ "github.com/prometheus/client_model v0.0.0-20190129233127-fd36f4220a90"
+ "github.com/prometheus/client_model v0.0.0-20190129233127-fd36f4220a90/go.mod"
+ "github.com/prometheus/client_model v0.0.0-20190812154241-14fe0d1b01d4"
+ "github.com/prometheus/client_model v0.0.0-20190812154241-14fe0d1b01d4/go.mod"
+ "github.com/prometheus/common v0.0.0-20180801064454-c7de2306084e/go.mod"
+ "github.com/prometheus/common v0.4.1"
+ "github.com/prometheus/common v0.4.1/go.mod"
+ "github.com/prometheus/common v0.7.0"
+ "github.com/prometheus/common v0.7.0/go.mod"
+ "github.com/prometheus/procfs v0.0.0-20180725123919-05ee40e3a273/go.mod"
+ "github.com/prometheus/procfs v0.0.0-20181005140218-185b4288413d/go.mod"
+ "github.com/prometheus/procfs v0.0.2"
+ "github.com/prometheus/procfs v0.0.2/go.mod"
+ "github.com/prometheus/procfs v0.0.5"
+ "github.com/prometheus/procfs v0.0.5/go.mod"
+ "github.com/rcrowley/go-metrics v0.0.0-20190826022208-cac0b30c2563"
+ "github.com/rcrowley/go-metrics v0.0.0-20190826022208-cac0b30c2563/go.mod"
+ "github.com/russross/blackfriday v1.5.2"
+ "github.com/russross/blackfriday v1.5.2/go.mod"
+ "github.com/russross/blackfriday/v2 v2.0.1"
+ "github.com/russross/blackfriday/v2 v2.0.1/go.mod"
+ "github.com/sasha-s/go-deadlock v0.2.0"
+ "github.com/sasha-s/go-deadlock v0.2.0/go.mod"
+ "github.com/sergi/go-diff v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/shirou/gopsutil v0.0.0-20190714054239-47ef3260b6bf"
+ "github.com/shirou/gopsutil v0.0.0-20190714054239-47ef3260b6bf/go.mod"
+ "github.com/shirou/w32 v0.0.0-20160930032740-bb4de0191aa4/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/component v0.0.0-20170202220835-f88ec8f54cc4/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/events v0.0.0-20181021180414-410e4ca65f48/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/github_flavored_markdown v0.0.0-20181002035957-2122de532470/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/go v0.0.0-20180423040247-9e1955d9fb6e/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/go-goon v0.0.0-20170922171312-37c2f522c041/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/gofontwoff v0.0.0-20180329035133-29b52fc0a18d/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/gopherjslib v0.0.0-20160914041154-feb6d3990c2c/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/highlight_diff v0.0.0-20170515013008-09bb4053de1b/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/highlight_go v0.0.0-20181028180052-98c3abbbae20/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/home v0.0.0-20181020052607-80b7ffcb30f9/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/htmlg v0.0.0-20170918183704-d01228ac9e50/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/httperror v0.0.0-20170206035902-86b7830d14cc/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/httpfs v0.0.0-20171119174359-809beceb2371/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/httpgzip v0.0.0-20180522190206-b1c53ac65af9/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/issues v0.0.0-20181008053335-6292fdc1e191/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/issuesapp v0.0.0-20180602232740-048589ce2241/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/notifications v0.0.0-20181007000457-627ab5aea122/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/octicon v0.0.0-20181028054416-fa4f57f9efb2/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/reactions v0.0.0-20181006231557-f2e0b4ca5b82/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/sanitized_anchor_name v0.0.0-20170918181015-86672fcb3f95/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/sanitized_anchor_name v1.0.0"
+ "github.com/shurcooL/sanitized_anchor_name v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/users v0.0.0-20180125191416-49c67e49c537/go.mod"
+ "github.com/shurcooL/webdavfs v0.0.0-20170829043945-18c3829fa133/go.mod"
+ "github.com/sirupsen/logrus v1.2.0/go.mod"
+ "github.com/sirupsen/logrus v1.4.2"
+ "github.com/sirupsen/logrus v1.4.2/go.mod"
+ "github.com/sourcegraph/annotate v0.0.0-20160123013949-f4cad6c6324d/go.mod"
+ "github.com/sourcegraph/syntaxhighlight v0.0.0-20170531221838-bd320f5d308e/go.mod"
+ "github.com/spaolacci/murmur3 v0.0.0-20180118202830-f09979ecbc72/go.mod"
+ "github.com/spaolacci/murmur3 v1.1.0/go.mod"
+ "github.com/spf13/afero v1.1.2/go.mod"
+ "github.com/spf13/cast v1.3.0/go.mod"
+ "github.com/spf13/cobra v0.0.5/go.mod"
+ "github.com/spf13/jwalterweatherman v1.0.0/go.mod"
+ "github.com/spf13/pflag v1.0.3/go.mod"
+ "github.com/spf13/viper v1.3.2/go.mod"
+ "github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod"
+ "github.com/stretchr/objx v0.1.1/go.mod"
+ "github.com/stretchr/testify v1.2.2"
+ "github.com/stretchr/testify v1.2.2/go.mod"
+ "github.com/stretchr/testify v1.3.0"
+ "github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod"
+ "github.com/stretchr/testify v1.4.0"
+ "github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod"
+ "github.com/stretchr/testify v1.5.1"
+ "github.com/stretchr/testify v1.5.1/go.mod"
+ "github.com/syncthing/notify v0.0.0-20190709140112-69c7a957d3e2"
+ "github.com/syncthing/notify v0.0.0-20190709140112-69c7a957d3e2/go.mod"
+ "github.com/syndtr/goleveldb v1.0.1-0.20190923125748-758128399b1d"
+ "github.com/syndtr/goleveldb v1.0.1-0.20190923125748-758128399b1d/go.mod"
+ "github.com/tarm/serial v0.0.0-20180830185346-98f6abe2eb07/go.mod"
+ "github.com/thejerf/suture v3.0.2+incompatible"
+ "github.com/thejerf/suture v3.0.2+incompatible/go.mod"
+ "github.com/ugorji/go/codec v0.0.0-20181204163529-d75b2dcb6bc8/go.mod"
+ "github.com/urfave/cli v1.20.0"
+ "github.com/urfave/cli v1.20.0/go.mod"
+ "github.com/urfave/cli v1.22.2"
+ "github.com/urfave/cli v1.22.2/go.mod"
+ "github.com/viant/assertly v0.4.8/go.mod"
+ "github.com/viant/toolbox v0.24.0/go.mod"
+ "github.com/vitrun/qart v0.0.0-20160531060029-bf64b92db6b0"
+ "github.com/vitrun/qart v0.0.0-20160531060029-bf64b92db6b0/go.mod"
+ "github.com/xordataexchange/crypt v0.0.3-0.20170626215501-b2862e3d0a77/go.mod"
+ "go.opencensus.io v0.18.0/go.mod"
+ "go4.org v0.0.0-20180809161055-417644f6feb5/go.mod"
+ "golang.org/x/build v0.0.0-20190111050920-041ab4dc3f9d/go.mod"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20180904163835-0709b304e793/go.mod"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20181030102418-4d3f4d9ffa16/go.mod"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20181203042331-505ab145d0a9/go.mod"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20190313024323-a1f597ede03a/go.mod"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20200221231518-2aa609cf4a9d"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20200221231518-2aa609cf4a9d/go.mod"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20200423211502-4bdfaf469ed5"
+ "golang.org/x/crypto v0.0.0-20200423211502-4bdfaf469ed5/go.mod"
+ "golang.org/x/exp v0.0.0-20190121172915-509febef88a4/go.mod"
+ "golang.org/x/lint v0.0.0-20180702182130-06c8688daad7/go.mod"
+ "golang.org/x/lint v0.0.0-20181026193005-c67002cb31c3/go.mod"
+ "golang.org/x/lint v0.0.0-20190227174305-5b3e6a55c961/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20180724234803-3673e40ba225/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20180826012351-8a410e7b638d/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20180906233101-161cd47e91fd/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20181029044818-c44066c5c816/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20181106065722-10aee1819953/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20181114220301-adae6a3d119a/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190108225652-1e06a53dbb7e/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190213061140-3a22650c66bd/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190228165749-92fc7df08ae7/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190311183353-d8887717615a/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190313220215-9f648a60d977/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190613194153-d28f0bde5980/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190620200207-3b0461eec859/go.mod"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190827160401-ba9fcec4b297"
+ "golang.org/x/net v0.0.0-20190827160401-ba9fcec4b297/go.mod"
+ "golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20180821212333-d2e6202438be/go.mod"
+ "golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20181017192945-9dcd33a902f4/go.mod"
+ "golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20181203162652-d668ce993890/go.mod"
+ "golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20190226205417-e64efc72b421/go.mod"
+ "golang.org/x/perf v0.0.0-20180704124530-6e6d33e29852/go.mod"
+ "golang.org/x/sync v0.0.0-20180314180146-1d60e4601c6f/go.mod"
+ "golang.org/x/sync v0.0.0-20181108010431-42b317875d0f"
+ "golang.org/x/sync v0.0.0-20181108010431-42b317875d0f/go.mod"
+ "golang.org/x/sync v0.0.0-20181221193216-37e7f081c4d4/go.mod"
+ "golang.org/x/sync v0.0.0-20190227155943-e225da77a7e6/go.mod"
+ "golang.org/x/sync v0.0.0-20190423024810-112230192c58/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20180830151530-49385e6e1522/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20180905080454-ebe1bf3edb33/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20180909124046-d0be0721c37e/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20180926160741-c2ed4eda69e7/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20181029174526-d69651ed3497/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20181116152217-5ac8a444bdc5/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20181205085412-a5c9d58dba9a/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20190222072716-a9d3bda3a223"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20190222072716-a9d3bda3a223/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20190316082340-a2f829d7f35f/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20190422165155-953cdadca894/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20190626221950-04f50cda93cb/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20191010194322-b09406accb47"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20191010194322-b09406accb47/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20191026070338-33540a1f6037"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20191026070338-33540a1f6037/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20191224085550-c709ea063b76"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20191224085550-c709ea063b76/go.mod"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20200223170610-d5e6a3e2c0ae"
+ "golang.org/x/sys v0.0.0-20200223170610-d5e6a3e2c0ae/go.mod"
+ "golang.org/x/text v0.0.0-20170915032832-14c0d48ead0c/go.mod"
+ "golang.org/x/text v0.3.0"
+ "golang.org/x/text v0.3.0/go.mod"
+ "golang.org/x/text v0.3.1-0.20180807135948-17ff2d5776d2/go.mod"
+ "golang.org/x/text v0.3.2"
+ "golang.org/x/text v0.3.2/go.mod"
+ "golang.org/x/text v0.3.3"
+ "golang.org/x/text v0.3.3/go.mod"
+ "golang.org/x/time v0.0.0-20180412165947-fbb02b2291d2/go.mod"
+ "golang.org/x/time v0.0.0-20181108054448-85acf8d2951c/go.mod"
+ "golang.org/x/time v0.0.0-20190308202827-9d24e82272b4"
+ "golang.org/x/time v0.0.0-20190308202827-9d24e82272b4/go.mod"
+ "golang.org/x/tools v0.0.0-20180828015842-6cd1fcedba52/go.mod"
+ "golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e/go.mod"
+ "golang.org/x/tools v0.0.0-20181030000716-a0a13e073c7b/go.mod"
+ "golang.org/x/tools v0.0.0-20181030221726-6c7e314b6563/go.mod"
+ "golang.org/x/tools v0.0.0-20190114222345-bf090417da8b/go.mod"
+ "golang.org/x/tools v0.0.0-20190226205152-f727befe758c/go.mod"
+ "golang.org/x/tools v0.0.0-20190425150028-36563e24a262/go.mod"
+ "golang.org/x/xerrors v0.0.0-20190717185122-a985d3407aa7/go.mod"
+ "golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543"
+ "golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod"
+ "google.golang.org/api v0.0.0-20180910000450-7ca32eb868bf/go.mod"
+ "google.golang.org/api v0.0.0-20181030000543-1d582fd0359e/go.mod"
+ "google.golang.org/api v0.1.0/go.mod"
+ "google.golang.org/appengine v1.1.0/go.mod"
+ "google.golang.org/appengine v1.2.0/go.mod"
+ "google.golang.org/appengine v1.3.0/go.mod"
+ "google.golang.org/appengine v1.4.0/go.mod"
+ "google.golang.org/genproto v0.0.0-20180817151627-c66870c02cf8/go.mod"
+ "google.golang.org/genproto v0.0.0-20180831171423-11092d34479b/go.mod"
+ "google.golang.org/genproto v0.0.0-20181029155118-b69ba1387ce2/go.mod"
+ "google.golang.org/genproto v0.0.0-20181202183823-bd91e49a0898/go.mod"
+ "google.golang.org/genproto v0.0.0-20190306203927-b5d61aea6440/go.mod"
+ "google.golang.org/grpc v1.14.0/go.mod"
+ "google.golang.org/grpc v1.16.0/go.mod"
+ "google.golang.org/grpc v1.17.0/go.mod"
+ "google.golang.org/grpc v1.19.0/go.mod"
+ "google.golang.org/protobuf v0.0.0-20200109180630-ec00e32a8dfd/go.mod"
+ "google.golang.org/protobuf v0.0.0-20200221191635-4d8936d0db64/go.mod"
+ "google.golang.org/protobuf v0.0.0-20200228230310-ab0ca4ff8a60/go.mod"
+ "google.golang.org/protobuf v1.20.1-0.20200309200217-e05f789c0967/go.mod"
+ "google.golang.org/protobuf v1.21.0"
+ "google.golang.org/protobuf v1.21.0/go.mod"
+ "google.golang.org/protobuf v1.23.0"
+ "google.golang.org/protobuf v1.23.0/go.mod"
+ "gopkg.in/alecthomas/kingpin.v2 v2.2.6"
+ "gopkg.in/alecthomas/kingpin.v2 v2.2.6/go.mod"
+ "gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod"
+ "gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20180628173108-788fd7840127"
+ "gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20180628173108-788fd7840127/go.mod"
+ "gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20190902080502-41f04d3bba15/go.mod"
+ "gopkg.in/fsnotify.v1 v1.4.7"
+ "gopkg.in/fsnotify.v1 v1.4.7/go.mod"
+ "gopkg.in/inf.v0 v0.9.1/go.mod"
+ "gopkg.in/tomb.v1 v1.0.0-20141024135613-dd632973f1e7"
+ "gopkg.in/tomb.v1 v1.0.0-20141024135613-dd632973f1e7/go.mod"
+ "gopkg.in/yaml.v2 v2.2.1"
+ "gopkg.in/yaml.v2 v2.2.1/go.mod"
+ "gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2"
+ "gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod"
+ "gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4"
+ "gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4/go.mod"
+ "grpc.go4.org v0.0.0-20170609214715-11d0a25b4919/go.mod"
+ "honnef.co/go/tools v0.0.0-20180728063816-88497007e858/go.mod"
+ "honnef.co/go/tools v0.0.0-20190102054323-c2f93a96b099/go.mod"
+ "honnef.co/go/tools v0.0.0-20190106161140-3f1c8253044a/go.mod"
+ "rsc.io/quote/v3 v3.1.0/go.mod"
+ "rsc.io/sampler v1.3.0/go.mod"
+ "sourcegraph.com/sourcegraph/go-diff v0.5.0/go.mod"
+ "sourcegraph.com/sqs/pbtypes v0.0.0-20180604144634-d3ebe8f20ae4/go.mod"
+)
+
+go-module_set_globals
+
+DESCRIPTION="Open Source Continuous File Synchronization"
+HOMEPAGE="https://syncthing.net"
+SRC_URI="https://github.com/${PN}/${PN}/archive/v${PV}.tar.gz -> ${P}.tar.gz
+ ${EGO_SUM_SRC_URI}"
+
+LICENSE="Apache-2.0 BSD BSD-2 ISC MIT MPL-2.0 Unlicense"
+SLOT="0"
+KEYWORDS="~amd64 ~arm ~arm64 ~ppc64 ~x86"
+IUSE="selinux tools"
+
+RDEPEND="acct-group/syncthing
+ acct-user/syncthing
+ tools? ( acct-group/stdiscosrv
+ acct-group/strelaysrv
+ acct-user/stdiscosrv
+ acct-user/strelaysrv )
+ selinux? ( sec-policy/selinux-syncthing )"
+
+DOCS=( README.md AUTHORS CONTRIBUTING.md )
+
+PATCHES=(
+ "${FILESDIR}"/${PN}-1.3.4-TestIssue5063_timeout.patch
+)
+
+src_prepare() {
+ # Bug #679280
+ xdg_environment_reset
+
+ default
+ sed -i \
+ 's|^ExecStart=.*|ExecStart=/usr/libexec/syncthing/strelaysrv|' \
+ cmd/strelaysrv/etc/linux-systemd/strelaysrv.service \
+ || die
+
+ # We do not need this and it sometimes causes build failures
+ rm -rf cmd/stupgrades
+}
+
+src_compile() {
+ go run build.go -version "v${PV}" -no-upgrade install \
+ $(usex tools "all" "") || die "build failed"
+}
+
+src_test() {
+ go run build.go test || die "test failed"
+}
+
+src_install() {
+ doman man/*.[157]
+ einstalldocs
+
+ dobin bin/syncthing
+ domenu etc/linux-desktop/*.desktop
+ if use tools ; then
+ exeinto /usr/libexec/syncthing
+ local exe
+ for exe in bin/* ; do
+ [[ "${exe}" == "bin/syncthing" ]] || doexe "${exe}"
+ done
+ fi
+
+ # openrc and systemd service files
+ systemd_dounit etc/linux-systemd/system/${PN}{@,-resume}.service
+ systemd_douserunit etc/linux-systemd/user/${PN}.service
+ newconfd "${FILESDIR}/${PN}.confd" ${PN}
+ newinitd "${FILESDIR}/${PN}.initd" ${PN}
+
+ keepdir /var/{lib,log}/${PN}
+ fowners ${PN}:${PN} /var/{lib,log}/${PN}
+ insinto /etc/logrotate.d
+ newins "${FILESDIR}/${PN}.logrotate" ${PN}
+
+ if use tools ; then
+ # openrc and systemd service files
+
+ systemd_dounit "${FILESDIR}/stdiscosrv.service"
+ newconfd "${FILESDIR}/stdiscosrv.confd" stdiscosrv
+ newinitd "${FILESDIR}/stdiscosrv.initd" stdiscosrv
+
+ systemd_dounit cmd/strelaysrv/etc/linux-systemd/strelaysrv.service
+ newconfd "${FILESDIR}/strelaysrv.confd" strelaysrv
+ newinitd "${FILESDIR}/strelaysrv.initd" strelaysrv
+
+ insinto /etc/logrotate.d
+ newins "${FILESDIR}/stdiscosrv.logrotate" strelaysrv
+ newins "${FILESDIR}/strelaysrv.logrotate" strelaysrv
+ fi
+}
+
+pkg_postinst() {
+ xdg_desktop_database_update
+}
+
+pkg_postrm() {
+ xdg_desktop_database_update
+}