summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-ml/merlin: drop old 4.6Maciej Barć2023-08-271-3/+0
* dev-ml/merlin: drop old 4.5-r3Maciej Barć2023-08-271-4/+0
* dev-ml/merlin: bump to 4.10Maciej Barć2023-08-271-0/+1
* dev-ml/merlin: bump to 4.9Maciej Barć2023-08-111-0/+1
* dev-ml/merlin: drop old 4.3.1-r3Maciej Barć2022-11-301-2/+0
* dev-ml/merlin: drop old 4.2-r2Maciej Barć2022-11-301-2/+0
* dev-ml/merlin: drop old 3.4.2-r3Maciej Barć2022-11-301-1/+0
* dev-ml/merlin: drop old 4.4-r3Maciej Barć2022-11-301-3/+0
* dev-ml/merlin: bump to 4.7Maciej Barć2022-11-301-0/+3
* dev-ml/merlin: bump to 4.6Maciej Barć2022-07-231-0/+3
* dev-ml/merlin: bump to 4.5Maciej Barć2022-04-121-0/+4
* dev-ml/merlin: 4.4 bump. ocaml 4.13 readyAlfredo Tupone2022-01-261-0/+3
* dev-ml/merlin: rm an old versionAlfredo Tupone2022-01-161-1/+0
* dev-ml/merlin: bump to 4.3.1Alfredo Tupone2021-10-171-0/+2
* dev-ml/merlin: fix build with ocaml-4.12Alfredo Tupone2021-10-151-0/+1
* dev-ml/merlin: bump to 4.2Alfredo Tupone2021-10-141-0/+1
* dev-ml/merlin: add 3.4.2 (initial import)Sam James2021-03-191-0/+2
* dev-ml/*: Remove first set of unneeded leaf packagesMichał Górny2020-01-141-7/+0
* dev-ml/*: Update Manifest hashesMichał Górny2017-12-091-7/+7
* dev-ml/merlin: bump to 3.0.3Alexis Ballier2017-10-041-0/+1
* dev-ml/merlin: bump to 3.0.2Alexis Ballier2017-08-061-0/+1
* dev-ml/merlin: bump to 3.0.1Alexis Ballier2017-07-291-0/+1
* dev-ml/merlin: bump to 3.0.0Alexis Ballier2017-07-251-0/+1
* dev-ml/merlin: bump to 2.5.5Alexis Ballier2017-06-151-0/+1
* dev-ml/merlin: bump to 2.5.4Alexis Ballier2017-04-251-0/+1
* dev-ml/merlin: Initial importAlexis Ballier2017-04-031-0/+1