summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: remove oldMart Raudsepp2021-02-203-28/+0
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: bump to 1.16.3Mart Raudsepp2021-02-132-0/+14
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: bump to 1.16.2Mart Raudsepp2020-05-032-0/+14
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: remove oldMart Raudsepp2020-01-012-14/+0
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: bump to 1.14.5, no code changes from 1...Mart Raudsepp2019-08-282-0/+14
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: arm64 keyworded (bug #661280)Aaron Bauman2019-04-141-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: mark 1.14.3 ~sparc, bug #661280Rolf Eike Beer2019-02-161-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: remove oldMart Raudsepp2019-02-062-14/+0
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint-1.14.3: carry ~alpha keyword forwardMart Raudsepp2019-01-161-2/+2
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: remove oldMart Raudsepp2019-01-162-14/+0
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: Add ~arm keyword wrt bug #661280Mikle Kolyada2018-11-183-3/+3
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: keyworded 1.14.3 for ppc, bug #661280Sergei Trofimovich2018-11-071-2/+2
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: keyworded 1.14.2 for ppc, bug #661280Sergei Trofimovich2018-11-071-2/+2
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: keyworded 1.14.1 for ppc, bug #661280Sergei Trofimovich2018-11-071-2/+2
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint-1.14.1-r0: add ~alpha keywordTobias Klausmann2018-10-171-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: bump to 1.14.3, no code changes from 1...Mart Raudsepp2018-09-182-0/+14
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: keyworded 1.14.2 for ia64, bug #661280Sergei Trofimovich2018-08-111-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: keyworded 1.14.1 for ia64, bug #661280Sergei Trofimovich2018-08-111-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: keyworded 1.14.2 for ppc64, bug #661280Sergei Trofimovich2018-08-071-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: keyworded 1.14.1 for ppc64, bug #661280Sergei Trofimovich2018-08-071-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: bump to 1.14.2, no code changes from 1...Mart Raudsepp2018-07-312-0/+14
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: x86 keyworded (bug #661280)Thomas Deutschmann2018-07-281-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: fix typo in metadata longdescMart Raudsepp2018-06-231-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint: chromaprint fingerprint for audioMart Raudsepp2018-06-223-0/+28