summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* media-plugins/alsa-plugins-1.1.6-r0: alpha stableTobias Klausmann2018-10-181-1/+1
* media-plugins/gst-plugins-srtp-1.14.2-r0: add ~alpha keywordTobias Klausmann2018-10-171-1/+1
* media-plugins/alsa-plugins: x86 stable (bug #666852)Thomas Deutschmann2018-10-171-1/+1
* media-plugins/alsa-plugins: amd64 stable wrt bug #666852Mikle Kolyada2018-10-171-2/+2
* media-plugins/alsa-plugins: Removed old.Lars Wendler2018-10-174-302/+0
* media-plugins/alsa-plugins: Bump to version 1.1.7Lars Wendler2018-10-172-0/+99
* media-plugins/gst-plugins-chromaprint-1.14.1-r0: add ~alpha keywordTobias Klausmann2018-10-171-1/+1
* media-plugins/vdr-prefermenu: Remove last-rited pkgMichał Górny2018-10-095-242/+0
* media-plugins/vdr-text2skin: Remove last-rited pkgMichał Górny2018-10-096-279/+0
* media-plugins/vdr-vodcatcher: Remove last-rited pkgMichał Górny2018-10-096-137/+0
* media-plugins/vdr-xine: Remove last-rited pkgMichał Górny2018-10-096-150/+0
* media-plugins/vdr-xvdr: Remove last-rited pkgMichał Górny2018-10-092-46/+0
* media-plugins/vdr-autosort: Remove last-rited pkgMichał Górny2018-10-093-61/+0
* media-plugins/gst-plugins-cairo: add package for cairooverlay elementMart Raudsepp2018-10-063-0/+29
* media-plugins/frei0r-plugins: Drop oldAndreas Sturmlechner2018-10-043-132/+0
* media-plugins/frei0r-plugins: 1.6.1 ppc stableAndreas Sturmlechner2018-10-041-2/+2
* media-plugins/gst-plugins-wavpack: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-jpeg: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-oss: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-ximagesrc: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+27
* media-plugins/gst-plugins-soup: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-taglib: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-mpg123: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+17
* media-plugins/gst-plugins-gtk: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+32
* media-plugins/gst-plugins-dv: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+17
* media-plugins/gst-plugins-lame: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-libpng: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-pulse: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+18
* media-plugins/gst-plugins-gdkpixbuf: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+18
* media-plugins/gst-plugins-flac: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-vpx: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-shout2: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-raw1394: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+22
* media-plugins/gst-plugins-speex: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-jack: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-twolame: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+15
* media-plugins/gst-plugins-v4l2: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-042-0/+29
* media-plugins/gst-plugins-libvisual: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-032-0/+26
* media-plugins/gst-plugins-opus: bump to 1.14.4, no code changes from 1.14.3Mart Raudsepp2018-10-032-0/+27
* media-plugins/gst-plugins-cdparanoia: bump to 1.14.4, no code changes from 1....Mart Raudsepp2018-10-032-0/+20
* media-plugins/gst-plugins-libvisual: remove oldMart Raudsepp2018-10-012-26/+0
* media-plugins/gst-plugins-opus: remove oldMart Raudsepp2018-10-012-27/+0
* media-plugins/gst-plugins-cdparanoia: remove oldMart Raudsepp2018-10-012-20/+0
* media-plugins/gst-plugins-wavpack: remove oldMart Raudsepp2018-09-302-15/+0
* media-plugins/gst-plugins-jpeg: remove oldMart Raudsepp2018-09-302-15/+0
* media-plugins/gst-plugins-oss: remove oldMart Raudsepp2018-09-302-15/+0
* media-plugins/gst-plugins-ximagesrc: remove oldMart Raudsepp2018-09-302-27/+0
* media-plugins/gst-plugins-soup: remove oldMart Raudsepp2018-09-302-15/+0
* media-plugins/gst-plugins-taglib: remove oldMart Raudsepp2018-09-302-15/+0
* media-plugins/gst-plugins-dv: remove oldMart Raudsepp2018-09-302-17/+0