summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* net-wireless/bluez: Stabilize 5.58-r1 arm64, #797568Sam James2021-07-121-1/+1
* net-wireless/bluez: x86 stable wrt bug #797568Agostino Sarubbo2021-06-231-1/+1
* net-wireless/bluez: amd64 stable wrt bug #797568Agostino Sarubbo2021-06-231-1/+1
* net-wireless/bluez: Stabilize 5.58-r1 ppc64, #797568Sam James2021-06-221-1/+1
* net-wireless/bluez: Stabilize 5.58-r1 ppc, #797568Sam James2021-06-221-1/+1
* net-wireless/bluez: Fix kernel config checksPacho Ramos2021-06-221-5/+1
* net-wireless/bluez: Fix rfkill handling with latest kernelsPacho Ramos2021-06-051-0/+296