summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* x11-wm/i3: drop 4.19.1, 4.19.2, 4.20Jakov Smolić2021-12-151-3/+0
* x11-wm/i3: add 4.20.1Jakov Smolić2021-11-091-0/+1
* x11-wm/i3: add 4.20Jakov Smolić2021-10-201-0/+1
* x11-wm/i3: Remove 4.18, 4.18.3, 4.19-r1Jakov Smolić2021-10-041-3/+0
* x11-wm/i3: bump version to 4.19.2wellWINeo2021-08-261-0/+1
* x11-wm/i3: Pump to v4.19.1Nelo-T. Wallus2021-02-021-0/+1
* x11-wm/i3: Removed oldLars Wendler2020-11-171-4/+0
* x11-wm/i3: Bump to v4.19Nelo-T. Wallus2020-11-171-0/+1
* x11-wm/i3: Bump to v4.18.3Nelo-T. Wallus2020-10-251-0/+1
* x11-wm/i3: Bump to v4.18.2Nelo-T. Wallus2020-07-261-0/+1
* x11-wm/i3: Drop outdated versions 4.15, 4.16, 4.16.1Nelo-T. Wallus2020-06-171-3/+0
* x11-wm/i3: Bump to v4.18.1Nelo-T. Wallus2020-06-171-0/+1
* x11-wm/i3: Bump to v4.18Nelo-T. Wallus2020-02-181-0/+1
* x11-wm/i3: Bump to v4.17.1Nelo-T. Wallus2019-09-081-0/+1
* x11-wm/i3: Removed old.Lars Wendler2019-03-261-2/+0
* x11-wm/i3: Bump to 4.16.1Nelo-T. Wallus2019-03-261-0/+1
* x11-wm/i3: Bump to v4.16Nelo-T. Wallus2018-11-081-0/+1
* x11-wm/i3: Bump to 4.15Nelo-T. Wallus2018-03-171-0/+1
* x11-wm/i3: Add missing dependency xkeyboard-configNelo-T. Wallus2017-11-291-3/+3
* x11-wm/i3: Bump version to 4.14.1Nelo-T. Wallus2017-10-131-0/+1
* x11-wm/i3: Bump version to 4.14Nelo-T. Wallus2017-09-131-0/+1
* x11-wm/i3: remove oldMichael Palimaka2017-06-241-5/+0
* x11-wm/i3: version bumpKacper Kowalik2016-11-091-0/+1
* x11-wm/i3: version bumpKacper Kowalik2016-03-061-0/+1
* Version bumpKacper Kowalik2015-09-301-0/+1
* Version bump, drop oldKacper Kowalik2015-09-081-1/+1
* proj/gentoo: Initial commitRobin H. Johnson2015-08-081-0/+3