summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* xfce-base/xfce4-meta: arm stable, bug #643074Markus Meier2018-03-231-1/+1
* xfce-base/xfce4-meta-4.12-r1: alpha stableTobias Klausmann2018-03-031-1/+1
* xfce-base/xfce4-meta: stable 4.12-r1 for hppa, bug #643074Sergei Trofimovich2018-01-101-1/+1
* xfce-base/xfce4-meta: stable 4.12-r1 for ia64, bug #643074Sergei Trofimovich2018-01-081-1/+1
* xfce-base/xfce4-meta: stable 4.12-r1 for ppc, bug #643074Sergei Trofimovich2018-01-071-1/+1
* xfce-base/xfce4-meta: stable 4.12-r1 for ppc64, bug #643074Sergei Trofimovich2018-01-071-1/+1
* xfce-base/xfce4-meta: x86 stable (bug #643074)Thomas Deutschmann2018-01-061-1/+1
* xfce-base/xfce4-meta: amd64 stable wrt bug #643074Mikle Kolyada2018-01-051-2/+2
* xfce-base/xfce4-meta: migrate to EAPI6Denis Dupeyron2017-11-291-0/+27