summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/matplotlib: Enable py3.10Michał Górny10 min.