summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/pymetar: Add v1.2, fixing setuptools errorTobias Klausmann9 min.