summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/python-xlib: Remove oldMichał Górny18 min.