summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-util/shellcheck-bin: add ~arm64 keyword and tarballGeorgy Yakovlev2 min.