summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/pyjwt: keyword 1.7.1-r1 on ~ppc64Georgy Yakovlev22 min.