summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/jc: keyword 1.18.1 for ~ppc64Georgy Yakovlev9 min.