summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-java/validation-api: EAPI 7 -> 8Volkmar W. Pogatzki1 min.