summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/cherrypy: add ~ppc64 keyword, bug #715008Georgy Yakovlev14 min.