aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorMax Magorsch <arzano@gentoo.org>2020-05-25 19:41:26 +0200
committerMax Magorsch <arzano@gentoo.org>2020-05-25 19:41:26 +0200
commit2aff5aa62a0ffec868402fdcd9ce004f68b966c9 (patch)
tree0a88626e3220982cb8c4fb08b3066facf173bb2e /account/messages/messages_no.properties
parentAdd docker-compose file for development purposes (diff)
downloadtyrian-keycloak-theme-master.tar.gz
tyrian-keycloak-theme-master.tar.bz2
tyrian-keycloak-theme-master.zip
account: Rework the account designHEADmaster
Signed-off-by: Max Magorsch <arzano@gentoo.org>
Diffstat (limited to 'account/messages/messages_no.properties')
-rw-r--r--account/messages/messages_no.properties165
1 files changed, 0 insertions, 165 deletions
diff --git a/account/messages/messages_no.properties b/account/messages/messages_no.properties
deleted file mode 100644
index 6fac5fb..0000000
--- a/account/messages/messages_no.properties
+++ /dev/null
@@ -1,165 +0,0 @@
-doSave=Lagre
-doCancel=Avbryt
-doLogOutAllSessions=Logg ut av alle sesjoner
-doRemove=Fjern
-doAdd=Legg til
-doSignOut=Logg ut
-
-editAccountHtmlTitle=Rediger konto
-federatedIdentitiesHtmlTitle=Federerte identiteter
-accountLogHtmlTitle=Kontologg
-changePasswordHtmlTitle=Endre passord
-sessionsHtmlTitle=Sesjoner
-accountManagementTitle=Keycloak kontoadministrasjon
-authenticatorTitle=Autentikator
-applicationsHtmlTitle=Applikasjoner
-
-authenticatorCode=Engangskode
-email=E-post
-firstName=Fornavn
-givenName=Fornavn
-fullName=Fullt navn
-lastName=Etternavn
-familyName=Etternavn
-password=Passord
-passwordConfirm=Bekreftelse
-passwordNew=Nytt passord
-username=Brukernavn
-address=Adresse
-street=Gate-/veinavn + husnummer
-locality=By
-region=Fylke
-postal_code=Postnummer
-country=Land
-emailVerified=E-post bekreftet
-gssDelegationCredential=GSS legitimasjonsdelegering
-
-role_admin=Administrator
-role_realm-admin=Administrator for sikkerhetsdomene
-role_create-realm=Opprette sikkerhetsdomene
-role_view-realm=Se sikkerhetsdomene
-role_view-users=Se brukere
-role_view-applications=Se applikasjoner
-role_view-clients=Se klienter
-role_view-events=Se hendelser
-role_view-identity-providers=Se identitetsleverand\u00F8rer
-role_manage-realm=Administrere sikkerhetsdomene
-role_manage-users=Administrere brukere
-role_manage-applications=Administrere applikasjoner
-role_manage-identity-providers=Administrere identitetsleverand\u00F8rer
-role_manage-clients=Administrere klienter
-role_manage-events=Administrere hendelser
-role_view-profile=Se profil
-role_manage-account=Administrere konto
-role_read-token=Lese token
-role_offline-access=Frakoblet tilgang
-role_uma_authorization=Skaffe tillatelser
-client_account=Konto
-client_security-admin-console=Sikkerhetsadministrasjonskonsoll
-client_admin-cli=Kommandolinje-grensesnitt for administrator
-client_realm-management=Sikkerhetsdomene-administrasjon
-client_broker=Broker
-
-
-requiredFields=Obligatoriske felt
-allFieldsRequired=Alle felt m\u00E5 fylles ut
-
-backToApplication=&laquo; Tilbake til applikasjonen
-backTo=Tilbake til {0}
-
-date=Dato
-event=Hendelse
-ip=IP
-client=Klient
-clients=Klienter
-details=Detaljer
-started=Startet
-lastAccess=Sist benyttet
-expires=Utl\u00F8per
-applications=Applikasjoner
-
-account=Konto
-federatedIdentity=Federert identitet
-authenticator=Autentikator
-sessions=Sesjoner
-log=Logg
-
-application=Applikasjon
-availablePermissions=Tilgjengelige rettigheter
-grantedPermissions=Innvilgede rettigheter
-grantedPersonalInfo=Innvilget personlig informasjon
-additionalGrants=Ekstra rettigheter
-action=Handling
-inResource=i
-fullAccess=Full tilgang
-offlineToken=Offline token
-revoke=Opphev rettighet
-
-configureAuthenticators=Konfigurerte autentikatorer
-mobile=Mobiltelefon
-totpStep1=Installer ett av f\u00F8lgende programmer p\u00E5 mobilen din.
-totpStep2=\u00C5pne applikasjonen og skann strekkoden eller skriv inn koden.
-totpStep3=Skriv inn engangskoden gitt av applikasjonen og klikk Lagre for \u00E5 fullf\u00F8re.
-
-missingUsernameMessage=Vennligst oppgi brukernavn.
-missingFirstNameMessage=Vennligst oppgi fornavn.
-invalidEmailMessage=Ugyldig e-postadresse.
-missingLastNameMessage=Vennligst oppgi etternavn.
-missingEmailMessage=Vennligst oppgi e-postadresse.
-missingPasswordMessage=Vennligst oppgi passord.
-notMatchPasswordMessage=Passordene er ikke like.
-
-missingTotpMessage=Vennligst oppgi engangskode.
-invalidPasswordExistingMessage=Ugyldig eksisterende passord.
-invalidPasswordConfirmMessage=Passordene er ikke like.
-invalidTotpMessage=Ugyldig engangskode.
-
-usernameExistsMessage=Brukernavnet finnes allerede.
-emailExistsMessage=E-postadressen finnes allerede.
-
-readOnlyUserMessage=Du kan ikke oppdatere kontoen din ettersom den er skrivebeskyttet.
-readOnlyPasswordMessage=Du kan ikke oppdatere passordet ditt ettersom kontoen din er skrivebeskyttet.
-
-successTotpMessage=Autentikator for mobiltelefon er konfigurert.
-successTotpRemovedMessage=Autentikator for mobiltelefon er fjernet.
-
-successGrantRevokedMessage=Vellykket oppheving av rettighet.
-
-accountUpdatedMessage=Kontoen din har blitt oppdatert.
-accountPasswordUpdatedMessage=Ditt passord har blitt oppdatert.
-
-missingIdentityProviderMessage=Identitetsleverand\u00F8r er ikke spesifisert.
-invalidFederatedIdentityActionMessage=Ugyldig eller manglende handling.
-identityProviderNotFoundMessage=Spesifisert identitetsleverand\u00F8r ikke funnet.
-federatedIdentityLinkNotActiveMessage=Denne identiteten er ikke lenger aktiv.
-federatedIdentityRemovingLastProviderMessage=Du kan ikke fjerne siste federerte identitet ettersom du ikke har et passord.
-identityProviderRedirectErrorMessage=Redirect til identitetsleverand\u00F8r feilet.
-identityProviderRemovedMessage=Fjerning av identitetsleverand\u00F8r var vellykket.
-identityProviderAlreadyLinkedMessage=Federert identitet returnert av {0} er allerede koblet til en annen bruker.
-staleCodeAccountMessage=Siden har utl\u00F8pt. Vennligst pr\u00F8v en gang til.
-consentDenied=Samtykke avsl\u00E5tt.
-
-accountDisabledMessage=Konto er deaktivert, kontakt administrator.
-
-accountTemporarilyDisabledMessage=Konto er midlertidig deaktivert, kontakt administrator eller pr\u00F8v igjen senere.
-invalidPasswordMinLengthMessage=Ugyldig passord: minimum lengde {0}.
-invalidPasswordMinLowerCaseCharsMessage=Ugyldig passord: m\u00E5 inneholde minimum {0} sm\u00E5 bokstaver.
-invalidPasswordMinDigitsMessage=Ugyldig passord: m\u00E5 inneholde minimum {0} sifre.
-invalidPasswordMinUpperCaseCharsMessage=Ugyldig passord: m\u00E5 inneholde minimum {0} store bokstaver.
-invalidPasswordMinSpecialCharsMessage=Ugyldig passord: m\u00E5 inneholde minimum {0} spesialtegn.
-invalidPasswordNotUsernameMessage=Ugyldig passord: kan ikke v\u00E6re likt brukernavn.
-invalidPasswordRegexPatternMessage=Ugyldig passord: tilfredsstiller ikke kravene for passord-m\u00F8nster.
-invalidPasswordHistoryMessage=Ugyldig passord: kan ikke v\u00E6re likt noen av de {0} foreg\u00E5ende passordene.
-
-locale_ca=Catal\u00E0
-locale_de=Deutsch
-locale_en=English
-locale_es=Espa\u00F1ol
-locale_fr=Fran\u00e7ais
-locale_it=Italian
-locale_ja=\u65E5\u672C\u8A9E
-locale_no=Norsk
-locale_nl=Nederlands
-locale_pt-BR=Portugu\u00EAs (Brasil)
-locale_ru=\u0420\u0443\u0441\u0441\u043A\u0438\u0439
-locale_zh-CN=\u4e2d\u6587\u7b80\u4f53