aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorMax Magorsch <arzano@gentoo.org>2020-05-25 19:41:26 +0200
committerMax Magorsch <arzano@gentoo.org>2020-05-25 19:41:26 +0200
commit2aff5aa62a0ffec868402fdcd9ce004f68b966c9 (patch)
tree0a88626e3220982cb8c4fb08b3066facf173bb2e /account/messages/messages_sv.properties
parentAdd docker-compose file for development purposes (diff)
downloadtyrian-keycloak-theme-master.tar.gz
tyrian-keycloak-theme-master.tar.bz2
tyrian-keycloak-theme-master.zip
account: Rework the account designHEADmaster
Signed-off-by: Max Magorsch <arzano@gentoo.org>
Diffstat (limited to 'account/messages/messages_sv.properties')
-rw-r--r--account/messages/messages_sv.properties150
1 files changed, 0 insertions, 150 deletions
diff --git a/account/messages/messages_sv.properties b/account/messages/messages_sv.properties
deleted file mode 100644
index cc134cd..0000000
--- a/account/messages/messages_sv.properties
+++ /dev/null
@@ -1,150 +0,0 @@
-# encoding: utf-8
-doSave=Spara
-doCancel=Avbryt
-doLogOutAllSessions=Logga ut från samtliga sessioner
-doRemove=Ta bort
-doAdd=Lägg till
-doSignOut=Logga ut
-
-editAccountHtmlTitle=Redigera konto
-federatedIdentitiesHtmlTitle=Federerade identiteter
-accountLogHtmlTitle=Kontologg
-changePasswordHtmlTitle=Byt lösenord
-sessionsHtmlTitle=Sessioner
-accountManagementTitle=Kontohantering för Keycloak
-authenticatorTitle=Autentiserare
-applicationsHtmlTitle=Applikationer
-
-authenticatorCode=Engångskod
-email=E-post
-firstName=Förnamn
-lastName=Efternamn
-password=Lösenord
-passwordConfirm=Bekräftelse
-passwordNew=Nytt lösenord
-username=Användarnamn
-address=Adress
-street=Gata
-locality=Postort
-region=Stat, Provins eller Region
-postal_code=Postnummer
-country=Land
-emailVerified=E-post verifierad
-gssDelegationCredential=GSS Delegation Credential
-
-role_admin=Administratör
-role_realm-admin=Realm-administratör
-role_create-realm=Skapa realm
-role_view-realm=Visa realm
-role_view-users=Visa användare
-role_view-applications=Visa applikationer
-role_view-clients=Visa klienter
-role_view-events=Visa event
-role_view-identity-providers=Visa identitetsleverantörer
-role_manage-realm=Hantera realm
-role_manage-users=Hantera användare
-role_manage-applications=Hantera applikationer
-role_manage-identity-providers=Hantera identitetsleverantörer
-role_manage-clients=Hantera klienter
-role_manage-events=Hantera event
-role_view-profile=Visa profil
-role_manage-account=Hantera konto
-role_read-token=Läs element
-role_offline-access=Åtkomst offline
-role_uma_authorization=Erhåll tillstånd
-client_account=Konto
-client_security-admin-console=Säkerhetsadministratörskonsol
-client_admin-cli=Administratörs-CLI
-client_realm-management=Realmhantering
-
-
-requiredFields=Obligatoriska fält
-allFieldsRequired=Samtliga fält krävs
-
-backToApplication=&laquo; Tillbaka till applikationen
-backTo=Tillbaka till {0}
-
-date=Datum
-event=Event
-ip=IP
-client=Klient
-clients=Klienter
-details=Detaljer
-started=Startade
-lastAccess=Senast åtkomst
-expires=Upphör
-applications=Applikationer
-
-account=Konto
-federatedIdentity=Federerad identitet
-authenticator=Autentiserare
-sessions=Sessioner
-log=Logg
-
-application=Applikation
-availablePermissions=Tillgängliga rättigheter
-grantedPermissions=Beviljade rättigheter
-grantedPersonalInfo=Medgiven personlig information
-additionalGrants=Ytterligare medgivanden
-action=Åtgärd
-inResource=i
-fullAccess=Fullständig åtkomst
-offlineToken=Offline token
-revoke=Upphäv rättighet
-
-configureAuthenticators=Konfigurerade autentiserare
-mobile=Mobil
-totpStep1=Installera <a href="https://freeotp.github.io/" target="_blank">FreeOTP</a> eller Google Authenticator på din enhet. Båda applikationerna finns tillgängliga på <a href="https://play.google.com">Google Play</a> och Apple App Store.
-totpStep2=Öppna applikationen och skanna streckkoden eller skriv i nyckeln.
-totpStep3=Fyll i engångskoden som tillhandahålls av applikationen och klicka på Spara för att avsluta inställningarna.
-
-missingUsernameMessage=Vänligen ange användarnamn.
-missingFirstNameMessage=Vänligen ange förnamn.
-invalidEmailMessage=Ogiltig e-postadress.
-missingLastNameMessage=Vänligen ange efternamn.
-missingEmailMessage=Vänligen ange e-post.
-missingPasswordMessage=Vänligen ange lösenord.
-notMatchPasswordMessage=Lösenorden matchar inte.
-
-missingTotpMessage=Vänligen ange autentiseringskoden.
-invalidPasswordExistingMessage=Det nuvarande lösenordet är ogiltigt.
-invalidPasswordConfirmMessage=Lösenordsbekräftelsen matchar inte.
-invalidTotpMessage=Autentiseringskoden är ogiltig.
-
-usernameExistsMessage=Användarnamnet finns redan.
-emailExistsMessage=E-posten finns redan.
-
-readOnlyUserMessage=Du kan inte uppdatera ditt konto eftersom det är skrivskyddat.
-readOnlyPasswordMessage=Du kan inte uppdatera ditt lösenord eftersom ditt konto är skrivskyddat.
-
-successTotpMessage=Mobilautentiseraren är inställd.
-successTotpRemovedMessage=Mobilautentiseraren är borttagen.
-
-successGrantRevokedMessage=Upphävandet av rättigheten lyckades.
-
-accountUpdatedMessage=Ditt konto har uppdaterats.
-accountPasswordUpdatedMessage=Ditt lösenord har uppdaterats.
-
-missingIdentityProviderMessage=Identitetsleverantör är inte angiven.
-invalidFederatedIdentityActionMessage=Åtgärden är ogiltig eller saknas.
-identityProviderNotFoundMessage=Angiven identitetsleverantör hittas inte.
-federatedIdentityLinkNotActiveMessage=Den här identiteten är inte längre aktiv.
-federatedIdentityRemovingLastProviderMessage=Du kan inte ta bort senaste federerade identiteten eftersom du inte har ett lösenord.
-identityProviderRedirectErrorMessage=Misslyckades med att omdirigera till identitetsleverantör.
-identityProviderRemovedMessage=Borttagningen av identitetsleverantören lyckades.
-identityProviderAlreadyLinkedMessage=Den federerade identiteten som returnerades av {0} är redan länkad till en annan användare.
-staleCodeAccountMessage=Sidan har upphört att gälla. Vänligen försök igen.
-consentDenied=Samtycket förnekades.
-
-accountDisabledMessage=Kontot är inaktiverat, kontakta administratör.
-
-accountTemporarilyDisabledMessage=Kontot är tillfälligt inaktiverat, kontakta administratör eller försök igen senare.
-invalidPasswordMinLengthMessage=Ogiltigt lösenord. Minsta längd är {0}.
-invalidPasswordMinLowerCaseCharsMessage=Ogiltigt lösenord: måste innehålla minst {0} små bokstäver.
-invalidPasswordMinDigitsMessage=Ogiltigt lösenord: måste innehålla minst {0} siffror.
-invalidPasswordMinUpperCaseCharsMessage=Ogiltigt lösenord: måste innehålla minst {0} stora bokstäver.
-invalidPasswordMinSpecialCharsMessage=Ogiltigt lösenord: måste innehålla minst {0} specialtecken.
-invalidPasswordNotUsernameMessage=Ogiltigt lösenord: Får inte vara samma som användarnamnet.
-invalidPasswordRegexPatternMessage=Ogiltigt lösenord: matchar inte kravet för lösenordsmönster.
-invalidPasswordHistoryMessage=Ogiltigt lösenord: Får inte vara samma som de senaste {0} lösenorden.
-invalidPasswordGenericMessage=Ogiltigt lösenord: Det nya lösenordet stämmer inte med lösenordspolicyn. \ No newline at end of file