aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
blob: 6fac5fb1f991b2c29ab2b9c4a31a8eb02ff68a32 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
doSave=Lagre
doCancel=Avbryt
doLogOutAllSessions=Logg ut av alle sesjoner
doRemove=Fjern
doAdd=Legg til
doSignOut=Logg ut

editAccountHtmlTitle=Rediger konto
federatedIdentitiesHtmlTitle=Federerte identiteter
accountLogHtmlTitle=Kontologg
changePasswordHtmlTitle=Endre passord
sessionsHtmlTitle=Sesjoner
accountManagementTitle=Keycloak kontoadministrasjon
authenticatorTitle=Autentikator
applicationsHtmlTitle=Applikasjoner

authenticatorCode=Engangskode
email=E-post
firstName=Fornavn
givenName=Fornavn
fullName=Fullt navn
lastName=Etternavn
familyName=Etternavn
password=Passord
passwordConfirm=Bekreftelse
passwordNew=Nytt passord
username=Brukernavn
address=Adresse
street=Gate-/veinavn + husnummer
locality=By
region=Fylke
postal_code=Postnummer
country=Land
emailVerified=E-post bekreftet
gssDelegationCredential=GSS legitimasjonsdelegering

role_admin=Administrator
role_realm-admin=Administrator for sikkerhetsdomene
role_create-realm=Opprette sikkerhetsdomene
role_view-realm=Se sikkerhetsdomene
role_view-users=Se brukere
role_view-applications=Se applikasjoner
role_view-clients=Se klienter
role_view-events=Se hendelser
role_view-identity-providers=Se identitetsleverand\u00F8rer
role_manage-realm=Administrere sikkerhetsdomene
role_manage-users=Administrere brukere
role_manage-applications=Administrere applikasjoner
role_manage-identity-providers=Administrere identitetsleverand\u00F8rer
role_manage-clients=Administrere klienter
role_manage-events=Administrere hendelser
role_view-profile=Se profil
role_manage-account=Administrere konto
role_read-token=Lese token
role_offline-access=Frakoblet tilgang
role_uma_authorization=Skaffe tillatelser
client_account=Konto
client_security-admin-console=Sikkerhetsadministrasjonskonsoll
client_admin-cli=Kommandolinje-grensesnitt for administrator
client_realm-management=Sikkerhetsdomene-administrasjon
client_broker=Broker


requiredFields=Obligatoriske felt
allFieldsRequired=Alle felt m\u00E5 fylles ut

backToApplication=« Tilbake til applikasjonen
backTo=Tilbake til {0}

date=Dato
event=Hendelse
ip=IP
client=Klient
clients=Klienter
details=Detaljer
started=Startet
lastAccess=Sist benyttet
expires=Utl\u00F8per
applications=Applikasjoner

account=Konto
federatedIdentity=Federert identitet
authenticator=Autentikator
sessions=Sesjoner
log=Logg

application=Applikasjon
availablePermissions=Tilgjengelige rettigheter
grantedPermissions=Innvilgede rettigheter
grantedPersonalInfo=Innvilget personlig informasjon
additionalGrants=Ekstra rettigheter
action=Handling
inResource=i
fullAccess=Full tilgang
offlineToken=Offline token
revoke=Opphev rettighet

configureAuthenticators=Konfigurerte autentikatorer
mobile=Mobiltelefon
totpStep1=Installer ett av f\u00F8lgende programmer p\u00E5  mobilen din.
totpStep2=\u00C5pne applikasjonen og skann strekkoden eller skriv inn koden.
totpStep3=Skriv inn engangskoden gitt av applikasjonen og klikk Lagre for \u00E5 fullf\u00F8re.

missingUsernameMessage=Vennligst oppgi brukernavn.
missingFirstNameMessage=Vennligst oppgi fornavn.
invalidEmailMessage=Ugyldig e-postadresse.
missingLastNameMessage=Vennligst oppgi etternavn.
missingEmailMessage=Vennligst oppgi e-postadresse.
missingPasswordMessage=Vennligst oppgi passord.
notMatchPasswordMessage=Passordene er ikke like.

missingTotpMessage=Vennligst oppgi engangskode.
invalidPasswordExistingMessage=Ugyldig eksisterende passord.
invalidPasswordConfirmMessage=Passordene er ikke like.
invalidTotpMessage=Ugyldig engangskode.

usernameExistsMessage=Brukernavnet finnes allerede.
emailExistsMessage=E-postadressen finnes allerede.

readOnlyUserMessage=Du kan ikke oppdatere kontoen din ettersom den er skrivebeskyttet.
readOnlyPasswordMessage=Du kan ikke oppdatere passordet ditt ettersom kontoen din er skrivebeskyttet.

successTotpMessage=Autentikator for mobiltelefon er konfigurert.
successTotpRemovedMessage=Autentikator for mobiltelefon er fjernet.

successGrantRevokedMessage=Vellykket oppheving av rettighet.

accountUpdatedMessage=Kontoen din har blitt oppdatert.
accountPasswordUpdatedMessage=Ditt passord har blitt oppdatert.

missingIdentityProviderMessage=Identitetsleverand\u00F8r er ikke spesifisert.
invalidFederatedIdentityActionMessage=Ugyldig eller manglende handling.
identityProviderNotFoundMessage=Spesifisert identitetsleverand\u00F8r ikke funnet.
federatedIdentityLinkNotActiveMessage=Denne identiteten er ikke lenger aktiv.
federatedIdentityRemovingLastProviderMessage=Du kan ikke fjerne siste federerte identitet ettersom du ikke har et passord.
identityProviderRedirectErrorMessage=Redirect til identitetsleverand\u00F8r feilet.
identityProviderRemovedMessage=Fjerning av identitetsleverand\u00F8r var vellykket.
identityProviderAlreadyLinkedMessage=Federert identitet returnert av {0} er allerede koblet til en annen bruker.
staleCodeAccountMessage=Siden har utl\u00F8pt. Vennligst pr\u00F8v en gang til.
consentDenied=Samtykke avsl\u00E5tt.

accountDisabledMessage=Konto er deaktivert, kontakt administrator.

accountTemporarilyDisabledMessage=Konto er midlertidig deaktivert, kontakt administrator eller pr\u00F8v igjen senere.
invalidPasswordMinLengthMessage=Ugyldig passord: minimum lengde {0}.
invalidPasswordMinLowerCaseCharsMessage=Ugyldig passord: m\u00E5 inneholde minimum {0} sm\u00E5 bokstaver.
invalidPasswordMinDigitsMessage=Ugyldig passord: m\u00E5 inneholde minimum {0} sifre.
invalidPasswordMinUpperCaseCharsMessage=Ugyldig passord: m\u00E5 inneholde minimum {0} store bokstaver.
invalidPasswordMinSpecialCharsMessage=Ugyldig passord: m\u00E5 inneholde minimum {0} spesialtegn.
invalidPasswordNotUsernameMessage=Ugyldig passord: kan ikke v\u00E6re likt brukernavn.
invalidPasswordRegexPatternMessage=Ugyldig passord: tilfredsstiller ikke kravene for passord-m\u00F8nster.
invalidPasswordHistoryMessage=Ugyldig passord: kan ikke v\u00E6re likt noen av de {0} foreg\u00E5ende passordene.

locale_ca=Catal\u00E0
locale_de=Deutsch
locale_en=English
locale_es=Espa\u00F1ol
locale_fr=Fran\u00e7ais
locale_it=Italian
locale_ja=\u65E5\u672C\u8A9E
locale_no=Norsk
locale_nl=Nederlands
locale_pt-BR=Portugu\u00EAs (Brasil)
locale_ru=\u0420\u0443\u0441\u0441\u043A\u0438\u0439
locale_zh-CN=\u4e2d\u6587\u7b80\u4f53