summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masteropenconnect 7.04Simon Haegler6 months
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2015-02-28openconnect 7.04HEADmasterSimon Haegler10-0/+929
2013-09-21added masters settingSimon Haegler1-0/+1
2013-07-27increased EAPI for opencolladaSimon Haegler2-1/+2
2013-04-21luxray 1.2.1 fixesSimon Haegler2-5/+10
2013-04-21update manifestSimon Haegler1-1/+1
2013-04-21update to luxrender 1.2.1Simon Haegler3-9/+69
2013-04-21update to luxrays 1.2.1Simon Haegler2-1/+49
2013-03-12removed mitsuba 0.3Simon Haegler1-74/+0
2013-03-12updated ebuild for mitsuba 0.4.4Simon Haegler2-3/+77
2012-09-29removed blender as it has been updated in the main repoSimon Haegler14-1945/+0
[...]
 
Clone
git://anongit.gentoo.org/user/mistafunk.git
https://anongit.gentoo.org/git/user/mistafunk.git
http://anongit.gentoo.org/git/user/mistafunk.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/user/mistafunk.git