summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-binpkg/pypy: Fix ManifestMichał Górny2015-11-271-2/+1
* dev-binpkg/pypy: Bump to 4.0.1Michał Górny2015-11-271-0/+193
* dev-binpkg/pypy: Remove patches irrelevant to executableMichał Górny2015-11-275-370/+4
* dev-binpkg/pypy: Remove oldMichał Górny2015-11-271-197/+0
* dev-binpkg/pypy: Update the ManifestMichał Górny2015-11-081-0/+1
* dev-binpkg/pypy: Fix ncurses slotMichał Górny2015-11-083-3/+3
* dev-binpkg/pypy: Bump for 4.0.0Michał Górny2015-11-081-0/+203
* dev-binpkg/pypy: bump to 2.6.0Michał Górny2015-06-042-0/+205
* dev-python/pypy-binpackage -> dev-binpkg/pypy, for correct ${P}Michał Górny2015-06-047-0/+570