summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* media-libs/openjpeg: cleanup patchSam James2022-05-231-15/+0
* media-libs/openjpeg: fix GNUInstallDirs patchSam James2022-05-231-7/+26
* media-libs/openjpeg: add 2.5.0-r1, fix includedirThomas Bracht Laumann Jespersen2022-05-231-2/+2
* media-libs/openjpeg: add link to upstream PR for patchSam James2022-05-221-3/+2
* media-libs/openjpeg: add 2.5.0Thomas Bracht Laumann Jespersen2022-05-221-0/+299