summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* www-apps/wordpress: bump to 5.8.1, dropped oldMiroslav Šulc2021-09-091-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.8, dropped oldMiroslav Šulc2021-07-211-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.7.2, dropped oldMiroslav Šulc2021-05-131-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.7.1Miroslav Šulc2021-04-151-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.7Miroslav Šulc2021-03-231-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.6.2Miroslav Šulc2021-02-231-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.6.1, removed 5.6Miroslav Šulc2021-02-041-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.6 + removed obsolete 5.5.3Miroslav Šulc2020-12-091-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.5.3Miroslav Šulc2020-10-311-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.5.2Miroslav Šulc2020-10-301-1/+1
* www-apps/wordpress: bump to 5.5.1, removed old 5.5Miroslav Šulc2020-09-021-1/+1
* www-servers/wordpress: bump to 5.5, removed vulnerable 5.4.2Miroslav Šulc2020-08-121-1/+1
* www-apps/wordpress: drop vulnerableAaron Bauman2020-06-111-1/+0
* www-apps/wordpress: bumped to 5.4.2Miroslav Šulc2020-06-111-0/+1
* www-apps/wordpress: removed vulnerable 5.4Miroslav Šulc2020-05-011-1/+0
* www-apps/wordpress: bump to 5.4.1Miroslav Šulc2020-04-301-0/+1
* www-apps/wordpress: removed oldMiroslav Šulc2020-04-011-2/+0
* www-apps/wordpress: bump to 5.4Miroslav Šulc2020-04-011-0/+1
* www-apps/wordpress: bump 5.3.2Miroslav Šulc2019-12-191-0/+1
* www-apps/wordpress: removed old (5.3)Miroslav Šulc2019-12-191-1/+0
* www-apps/wordpress-5.2.4: removed oldMiroslav Šulc2019-12-131-1/+0
* www-apps/wordpress-5.3.1: bumpMiroslav Šulc2019-12-131-0/+1
* web-apps/wordpress-5.3: bumpMiroslav Šulc2019-11-151-0/+1
* www-apps/wordpress: removed obsoleteMiroslav Šulc2019-10-191-5/+0
* www-apps/wordpress-5.2.4: bumpMiroslav Šulc2019-10-191-0/+1
* www-apps/wordpress-5.2.3: bumpMiroslav Šulc2019-10-081-0/+1
* www-apps/wordpress: version bump to 5.2.1Anthony G. Basile2019-05-251-0/+1
* www-apps/wordpress: version bump to 5.2Anthony G. Basile2019-05-131-0/+1
* www-apps/wordpress-{4.9.*,5.0.2}: removed cve affected (bug #679484)Miroslav Šulc2019-03-161-4/+0
* www-apps/wordpress-5.1.1: bumpMiroslav Šulc2019-03-161-0/+1
* www-apps/wordpress-5.1: bumpMiroslav Šulc2019-02-261-0/+1
* www-apps/wordpress: version bump to 5.0.2Anthony G. Basile2018-12-291-0/+1
* www-apps/wordpress: Version bumpAlexey Shvetsov2018-09-121-0/+1
* www-apps/wordpress: version bump to 4.9.7Anthony G. Basile2018-07-111-0/+1
* www-apps/wordpress: 4.9.6Sebastian Pipping2018-05-261-1/+1
* www-apps/wordpress: 4.9.5Sebastian Pipping2018-04-041-1/+1
* www-apps/wordpress: 4.9.4Sebastian Pipping2018-02-071-1/+1
* www-apps/wordpress: 4.9.3Sebastian Pipping2018-02-051-1/+1
* www-apps/wordpress: cleanup vulnerable wrt bugs #645736, #639682,#636336,#631928Aaron Bauman2018-01-251-3/+0
* www-apps/wordpress: 4.9.2Sebastian Pipping2018-01-171-0/+1
* www-apps/wordpress: 4.9.1Sebastian Pipping2017-11-291-2/+3
* www-apps/wordpress: also remove 4.8, bug #634832, CVE-2012-6707Anthony G. Basile2017-11-271-1/+0
* www-apps/wordpress: remove vulnerable versions, bug #634832, CVE-2012-6707Anthony G. Basile2017-11-271-3/+0
* www-apps/wordpress: version bump to 4.9Anthony G. Basile2017-11-191-0/+1
* www-apps/wordpress: 4.8.3Sebastian Pipping2017-10-311-0/+1
* www-apps/wordpress: version bump to 4.8.2Anthony G. Basile2017-09-201-0/+1
* www-apps/wordpress: 4.8.1Sebastian Pipping2017-08-061-0/+1
* www-apps/wordpress: version bump to 4.8Anthony G. Basile2017-06-101-0/+1
* www-apps/wordpress: 4.7.5Sebastian Pipping2017-05-171-1/+1
* www-apps/wordpress: 4.7.4Sebastian Pipping2017-04-301-1/+1