aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
blob: 32cafc6cfaa92ae610b97090dc89303e6c523167 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
# encoding: utf-8
doSave=Uložiť
doCancel=Zrušiť
doLogOutAllSessions=Odhlásenie všetkých relácií
doRemove=Odstrániť
doAdd=Pridať
doSignOut=Odhlásiť

editAccountHtmlTitle=Upraviť účet
federatedIdentitiesHtmlTitle=Prepojená identita
accountLogHtmlTitle=Denník zmien užívateľských účtov
changePasswordHtmlTitle=Zmena hesla
sessionsHtmlTitle=Relácie
accountManagementTitle=Správa účtu Keycloak
authenticatorTitle=Autentifikátor
applicationsHtmlTitle=Aplikácie

authenticatorCode=Jednorázový kód
email=E-mail
firstName=Meno
givenName=Meno pri narodení
fullName=Celé meno
lastName=Priezvisko
familyName=Rodné meno
password=Heslo
passwordConfirm=Potrvrdenie hesla
passwordNew=Nové heslo
username=Meno používateľa
address=Adresa
street=Ulica
locality=Mesto alebo lokalita
region=Kraj
postal_code=PSČ
country=Štát
emailVerified=E-mail overený
gssDelegationCredential=GSS delegované oprávnenie

role_admin=Administrátor
role_realm-admin=Administrátor realmu
role_create-realm=Vytvoriť realm
role_view-realm=Zobraziť realm
role_view-users=Zobraziť používateľov
role_view-applications=Zobraziť aplikácie
role_view-clients=Zobraziť klientov
role_view-events=Zobraziť udalosti
role_view-identity-providers=Zobraziť klientov poskytovateľov identity
role_manage-realm=Spravovať realm
role_manage-users=Spravovať používateľov
role_manage-applications=Spravovať aplikácie
role_manage-identity-providers=Spravovať poskytovateľov identity
role_manage-clients=Spravovať klientov
role_manage-events=Spravovať udalosti
role_view-profile=Zobraziť profil
role_manage-account=Spravovať účet
role_manage-account-links=Spravovať odkazy na účet
role_read-token=Čítať token
role_offline-access=Offline prístup
role_uma_authorization=Autorizácia používateľom riadeného prístupu
client_account=Účet klienta
client_security-admin-console=Bezpečnostná administrátorská konzola
client_admin-cli=Spravovať CLI klienta
client_realm-management=Spravovať realmy klienta
client_broker=Broker


requiredFields=Povinné polia
allFieldsRequired=Všetky požadované polia

backToApplication=« Späť na aplikáciu
backTo=Späť na {0}

date=Dátum
event=Udalosť
ip=IP
client=Klient
clients=Klienti
details=Podrobnosti
started=Začíname
lastAccess=Posledný prístup
expires=Vyprší
applications=Aplikácie

account=Účet
federatedIdentity=Prepojená identita
authenticator=Autentifikátor
sessions=Relácie
log=Denník

application=Aplikácia
availablePermissions=Dostupné oprávnenia
grantedPermissions=Pridelené oprávnenia
grantedPersonalInfo=Poskytnuté osobné informácie
additionalGrants=Dodatočné oprávnenia
action=Akcia
inResource=v
fullAccess=Úplný prístup
offlineToken=Offline token
revoke=Zrušiť oprávnenie

configureAuthenticators=Nakonfigurované autentifikátory
mobile=Mobilný
totpStep1=Nainštalujte vo svojom zariadení <a href="https://freeotp.github.io/" target="_blank"> FreeOTP </a> alebo Google Authenticator. Obidve aplikácie sú k dispozícii v <a href="https://play.google.com"> Google Play </a> a Apple App Store.
totpStep2=Otvorte aplikáciu a naskenujte čiarový kód alebo zadajte kľúč.
totpStep3=Zadajte jednorazový kód poskytnutý aplikáciou a kliknutím na tlačidlo Uložiť dokončíte nastavenie.

totpManualStep2=Otvorte aplikáciu a zadajte kľúč
totpManualStep3=Použite nasledujúce hodnoty konfigurácie, ak aplikácia umožňuje ich nastavenie
totpUnableToScan=Nemožno skenovať?
totpScanBarcode=Skenovanie čiarového kódu?

totp.totp=Založené na čase
totp.hotp=Založené na počítadle

totpType=Typ
totpAlgorithm=Algoritmus
totpDigits=Číslica
totpInterval=Interval
totpCounter=Počítadlo

missingUsernameMessage=Zadajte používateľské meno.
missingFirstNameMessage=Zadajte meno.
invalidEmailMessage=Neplatná e-mailová adresa.
missingLastNameMessage=Zadajte priezvisko.
missingEmailMessage=Zadajte e-mail.
missingPasswordMessage=Zadajte heslo, prosím.
notMatchPasswordMessage=Heslá sa nezhodujú.

missingTotpMessage=Zadajte jednorazový kód, prosím
invalidPasswordExistingMessage=Neplatné existujúce heslo.
invalidPasswordConfirmMessage=Potvrdenie hesla sa nezhoduje.
invalidTotpMessage=Neplatný jednorazový kód.

usernameExistsMessage=Užívateľské meno už existuje.
emailExistsMessage=E-mail už existuje.

readOnlyUserMessage=Váš účet nemôžete aktualizovať, pretože je iba na čítanie.
readOnlyUsernameMessage=Nemôžete aktualizovať svoje používateľské meno, pretože je iba na čítanie.
readOnlyPasswordMessage=Heslo nemôžete aktualizovať, pretože váš účet je iba na čítanie.

successTotpMessage=Konfigurácia mobilného autentifikátora.
successTotpRemovedMessage=Mobilný autentifikátor bol odstránený.

successGrantRevokedMessage=Oprávnenie bolo úspešne zrušené.

accountUpdatedMessage=Váš účet bol aktualizovaný.
accountPasswordUpdatedMessage=Vaše heslo bolo aktualizované.

missingIdentityProviderMessage=Poskytovateľ identity nie je zadaný.
invalidFederatedIdentityActionMessage=Neplatná alebo chýbajúca akcia.
identityProviderNotFoundMessage=Zadaný poskytovateľ identity nenájdený.
federatedIdentityLinkNotActiveMessage=Identita už nie je aktívna.
federatedIdentityRemovingLastProviderMessage=Nemôžete odstrániť poslednú spojenú identitu, pretože nemáte heslo.
identityProviderRedirectErrorMessage=Nepodarilo sa presmerovať na poskytovateľa identity.
identityProviderRemovedMessage=Poskytovateľ identity bol úspešne odstránený.
identityProviderAlreadyLinkedMessage=Spojená identita vrátená {0} je už prepojená s iným používateľom.
staleCodeAccountMessage=Platnosť vypršala. Skúste ešte raz.
consentDenied=Súhlas bol zamietnutý.

accountDisabledMessage=Účet je zakázaný, kontaktujte správcu.

accountTemporarilyDisabledMessage=Účet je dočasne zakázaný, kontaktujte administrátora alebo skúste neskôr.
invalidPasswordMinLengthMessage=Neplatné heslo: minimálna dĺžka {0}.
invalidPasswordMinLowerCaseCharsMessage=Neplatné heslo: musí obsahovať minimálne {0} malé písmená.
invalidPasswordMinDigitsMessage=Neplatné heslo: musí obsahovať aspoň {0} číslic.
invalidPasswordMinUpperCaseCharsMessage=Neplatné heslo: musí obsahovať aspoň {0} veľké písmená.
invalidPasswordMinSpecialCharsMessage=Neplatné heslo: musí obsahovať aspoň {0} špeciálne znaky.
invalidPasswordNotUsernameMessage=Neplatné heslo: nesmie byť rovnaké ako používateľské meno.
invalidPasswordRegexPatternMessage=Neplatné heslo: nezodpovedá regulárnemu výrazu.
invalidPasswordHistoryMessage=Neplatné heslo: nesmie sa rovnať žiadnemu z posledných {0} hesiel.
invalidPasswordBlacklistedMessage=Neplatné heslo: heslo je na čiernej listine.
invalidPasswordGenericMessage=Neplatné heslo: nové heslo nezodpovedá pravidlám hesiel.

# Authorization
myResources=Moje Zdroje
myResourcesSub=Moje zdroje
doDeny=Zakázať
doRevoke=Odvolať
doApprove=Schváliť
doRemoveSharing=Odstránenie zdieľania
doRemoveRequest=Odstrániť požiadavku
peopleAccessResource=Ľudia s prístupom k tomuto zdroju
name=Názov
scopes=Rozsahy
resource=Zdroj
user=Používateľ
peopleSharingThisResource=Ľudia zdieľajúci tento zdroj
shareWithOthers=Zdieľať s ostatnými
needMyApproval=Potrebuje môj súhlas
requestsWaitingApproval=Vaše požiadavky čakajú na schválenie
icon=Ikona
requestor=Žiadateľ
owner=Vlastník
resourcesSharedWithMe=Zdroje zdieľané so mnou
permissionRequestion=Žiadosti o povolenie
permission=Oprávnenie
shares=podiel (y)