aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
blob: cc134cdebe04f7ac2e85f78200a25358b9ead6b0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
# encoding: utf-8
doSave=Spara
doCancel=Avbryt
doLogOutAllSessions=Logga ut från samtliga sessioner
doRemove=Ta bort
doAdd=Lägg till
doSignOut=Logga ut

editAccountHtmlTitle=Redigera konto
federatedIdentitiesHtmlTitle=Federerade identiteter
accountLogHtmlTitle=Kontologg
changePasswordHtmlTitle=Byt lösenord
sessionsHtmlTitle=Sessioner
accountManagementTitle=Kontohantering för Keycloak
authenticatorTitle=Autentiserare
applicationsHtmlTitle=Applikationer

authenticatorCode=Engångskod
email=E-post
firstName=Förnamn
lastName=Efternamn
password=Lösenord
passwordConfirm=Bekräftelse
passwordNew=Nytt lösenord
username=Användarnamn
address=Adress
street=Gata
locality=Postort
region=Stat, Provins eller Region
postal_code=Postnummer
country=Land
emailVerified=E-post verifierad
gssDelegationCredential=GSS Delegation Credential

role_admin=Administratör
role_realm-admin=Realm-administratör
role_create-realm=Skapa realm
role_view-realm=Visa realm
role_view-users=Visa användare
role_view-applications=Visa applikationer
role_view-clients=Visa klienter
role_view-events=Visa event
role_view-identity-providers=Visa identitetsleverantörer
role_manage-realm=Hantera realm
role_manage-users=Hantera användare
role_manage-applications=Hantera applikationer
role_manage-identity-providers=Hantera identitetsleverantörer
role_manage-clients=Hantera klienter
role_manage-events=Hantera event
role_view-profile=Visa profil
role_manage-account=Hantera konto
role_read-token=Läs element
role_offline-access=Åtkomst offline
role_uma_authorization=Erhåll tillstånd
client_account=Konto
client_security-admin-console=Säkerhetsadministratörskonsol
client_admin-cli=Administratörs-CLI
client_realm-management=Realmhantering


requiredFields=Obligatoriska fält
allFieldsRequired=Samtliga fält krävs

backToApplication=« Tillbaka till applikationen
backTo=Tillbaka till {0}

date=Datum
event=Event
ip=IP
client=Klient
clients=Klienter
details=Detaljer
started=Startade
lastAccess=Senast åtkomst
expires=Upphör
applications=Applikationer

account=Konto
federatedIdentity=Federerad identitet
authenticator=Autentiserare
sessions=Sessioner
log=Logg

application=Applikation
availablePermissions=Tillgängliga rättigheter
grantedPermissions=Beviljade rättigheter
grantedPersonalInfo=Medgiven personlig information
additionalGrants=Ytterligare medgivanden
action=Åtgärd
inResource=i
fullAccess=Fullständig åtkomst
offlineToken=Offline token
revoke=Upphäv rättighet

configureAuthenticators=Konfigurerade autentiserare
mobile=Mobil
totpStep1=Installera <a href="https://freeotp.github.io/" target="_blank">FreeOTP</a> eller Google Authenticator på din enhet. Båda applikationerna finns tillgängliga på <a href="https://play.google.com">Google Play</a> och Apple App Store.
totpStep2=Öppna applikationen och skanna streckkoden eller skriv i nyckeln.
totpStep3=Fyll i engångskoden som tillhandahålls av applikationen och klicka på Spara för att avsluta inställningarna.

missingUsernameMessage=Vänligen ange användarnamn.
missingFirstNameMessage=Vänligen ange förnamn.
invalidEmailMessage=Ogiltig e-postadress.
missingLastNameMessage=Vänligen ange efternamn.
missingEmailMessage=Vänligen ange e-post.
missingPasswordMessage=Vänligen ange lösenord.
notMatchPasswordMessage=Lösenorden matchar inte.

missingTotpMessage=Vänligen ange autentiseringskoden.
invalidPasswordExistingMessage=Det nuvarande lösenordet är ogiltigt.
invalidPasswordConfirmMessage=Lösenordsbekräftelsen matchar inte.
invalidTotpMessage=Autentiseringskoden är ogiltig.

usernameExistsMessage=Användarnamnet finns redan.
emailExistsMessage=E-posten finns redan.

readOnlyUserMessage=Du kan inte uppdatera ditt konto eftersom det är skrivskyddat.
readOnlyPasswordMessage=Du kan inte uppdatera ditt lösenord eftersom ditt konto är skrivskyddat.

successTotpMessage=Mobilautentiseraren är inställd.
successTotpRemovedMessage=Mobilautentiseraren är borttagen.

successGrantRevokedMessage=Upphävandet av rättigheten lyckades.

accountUpdatedMessage=Ditt konto har uppdaterats.
accountPasswordUpdatedMessage=Ditt lösenord har uppdaterats.

missingIdentityProviderMessage=Identitetsleverantör är inte angiven.
invalidFederatedIdentityActionMessage=Åtgärden är ogiltig eller saknas.
identityProviderNotFoundMessage=Angiven identitetsleverantör hittas inte.
federatedIdentityLinkNotActiveMessage=Den här identiteten är inte längre aktiv.
federatedIdentityRemovingLastProviderMessage=Du kan inte ta bort senaste federerade identiteten eftersom du inte har ett lösenord.
identityProviderRedirectErrorMessage=Misslyckades med att omdirigera till identitetsleverantör.
identityProviderRemovedMessage=Borttagningen av identitetsleverantören lyckades.
identityProviderAlreadyLinkedMessage=Den federerade identiteten  som returnerades av {0} är redan länkad till en annan användare.
staleCodeAccountMessage=Sidan har upphört att gälla. Vänligen försök igen.
consentDenied=Samtycket förnekades.

accountDisabledMessage=Kontot är inaktiverat, kontakta administratör.

accountTemporarilyDisabledMessage=Kontot är tillfälligt inaktiverat, kontakta administratör eller försök igen senare.
invalidPasswordMinLengthMessage=Ogiltigt lösenord. Minsta längd är {0}.
invalidPasswordMinLowerCaseCharsMessage=Ogiltigt lösenord: måste innehålla minst {0} små bokstäver.
invalidPasswordMinDigitsMessage=Ogiltigt lösenord: måste innehålla minst {0} siffror.
invalidPasswordMinUpperCaseCharsMessage=Ogiltigt lösenord: måste innehålla minst {0} stora bokstäver.
invalidPasswordMinSpecialCharsMessage=Ogiltigt lösenord: måste innehålla minst {0} specialtecken.
invalidPasswordNotUsernameMessage=Ogiltigt lösenord: Får inte vara samma som användarnamnet.
invalidPasswordRegexPatternMessage=Ogiltigt lösenord: matchar inte kravet för lösenordsmönster.
invalidPasswordHistoryMessage=Ogiltigt lösenord: Får inte vara samma som de senaste {0} lösenorden.
invalidPasswordGenericMessage=Ogiltigt lösenord: Det nya lösenordet stämmer inte med lösenordspolicyn.