summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/pytest-httpbin: Enable py3.12Michał Górny15 min.