summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/crashtest: Enable py3.12Michał Górny29 min.